Start » Kvalitetssäkring » Så hjälpte FR2000-certifieringen tillväxten på APS Drift & Underhåll
Sponsrad

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringen är ett bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företags arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För Göteborgsbaserade APS Drift & Underhåll har FR2000-certifieringen bidragit till avgörande fördelar.  

APS Drift & Underhåll
Clas Stenström
Delägare & Marknadsansvarig
APS Drift och Underhåll
_________________________

Vi valde att certifiera oss redan 2007, när vi var ett tiotal medarbetare. Valet föll på FR2000 eftersom det är en kravstandard som kombinerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Clas Stenström, delägare och marknadsansvarig på APS Drift och Underhåll, ett företag som utför konsultation, installation och service på tekniska system i fastigheter. APS Drift och Underhåll har sedan certifiering vuxit och består i dagsläget av ett hundratal medarbetare. 

Processtänk ger hög och jämn kvalitet

I samband med certifieringen gick APS Drift & Underhåll från att i hög grad vara ett reaktivt företag till att i stället bedriva en proaktiv och systematisk verksamhet som präglas av tydliga rutiner.

– Tidigare var vår verksamhet händelsestyrd, nu tillämpar vi ett processtänk i allt vi gör. FR2000-certifieringen innebär att vi har tydliga skriftligt dokumenterade rutiner. Det har hjälpt oss att uppnå en kvalitetsnivå i vårt dagliga arbete. Något som vore svårt att uppnå på annat sätt. FR2000-certifieringen har hjälpt oss att uppnå en genomgående hög och jämn kvalitet i alla våra uppdrag. Det innebär även att en kollega enkelt kan ta vid i ett projekt om en medarbetare exempelvis blir sjuk, säger Clas Stenström.

Förebygger problem vid tillväxt

APS Drift & Underhåll har tiodubblat medarbetarstyrkan sedan 2007. Att ha ett ledningssystem på plats har, enligt Clas Stenström, varit till stor hjälp på företagets tillväxtresa.

– Vi har kunnat förebygga många vanliga barnsjukdomar och har haft ordning och reda i verksamheten hela vägen. Även under de år då växte som snabbast. Vår FR2000-certifiering är också en stor fördel när vi deltar i offentliga upphandlingar, där det den här typen av certifieringar ofta är ett krav, säger han.

Nästa artikel