Start » Kvalitetssäkring » Pandemin har satt ljuset på vikten av certifiering
Certifiering

Pandemin har satt ljuset på vikten av certifiering

Foto: Unsplash

Det har pratats mycket om certifiering under rådande pandemi.

Alarm om bristande tillgång på skyddsutrustning har försökt bemötas av leverantörer av detsamma. Flera har nekats sälja sina produkter just på grund av att de inte varit certifierade.

– Pandemin har verkligen satt ljuset på hur viktigt det är för företag att certifiera sina produkter. Skyddsutrustning som ju ska skydda liv och hälsa behöver hålla en viss kvalitetsnivå. I en krissituation måste inköpsbeslut fattas snabbt av upphandlande organisation och enda sättet är då att gå på kända kvalitetsmärkningar som man vet lever upp till de krav man ställer, säger Tomas Holm, Avdelningschef för Certifiering på RISE.

Underlättar beslut hos kunder

Det är just här som certifieringen kommer in. Systemet med certifieringar bygger på, regionala och globala standarder som samlar olika krav för olika typer av tjänster och produkter, men även för sätt att leda sin organisation.

– En produkt eller tjänst som inte är certifierad behöver inte vara sämre än andra, men det finns inget standardiserat intyg som kan garantera det. Certifieringen är helt enkelt tänkt att underlätta för både kunde och leverantörer att göra affärer som garanterar en viss nivå av kvalitet och säkerhet, säger han. Ibland är det också ett krav enligt lagstiftning att produkten ska vara certifierad.

Även samhällets men även enskilda företags krisberedskap har varit en brinnande fråga under pandemin. Hur väl förberedda är vi egentligen för en plötslig kris? Går det ens att förbereda sig?

Till viss del, säger Tomas Holm. Det går inte att förutsäga alla möjliga katastrofer eller incidenter, men det går att förbereda sig på hur de ska hanteras på bästa sätt. Organisationer med ett långsiktigt och löpande riskhanteringsarbete lyckas ofta hantera kriser bättre. Även här spelar certifiering en viktig roll.

– Genom att ha rutiner på plats för att hantera det oförutsedda finns större förutsättningar att snabbt kunna ställa om och anpassa sig, säger han.

Globala gemensamma standarder

Ett värdefullt hjälpmedel för att strukturera arbetet är ledningssystem som utformats enligt globala, gemensamma standarder. Standarder som kan ses som någon form av best practice.

– Väljer man att utveckla ett ledningssystem utifrån de internationella standarder som finns, och anpassat för att leda och styra den egna verksamheten, kan man känna sig trygg med rutiner och processer som har en viss kvalitet, och som är baserade på en internationellt erkänd kravnivå.

Genom certifieringen får man dessutom årligen stöttning av oberoende specialister med att upprätthålla och utveckla hjälpmedlet.  

– Även här blir certifieringen en viktig kvalitetsstämpel gentemot kunder och anställda. Som leverantör visar man att man lever upp till vissa gemensamma kvalitetskrav. Det här är viktigt även i lugnare tider, säger Tomas Holm.

Men särskilt viktigt när krisen kommer. 

Nästa artikel