Start » Kvalitetssäkring » Många nyheter inom certifieringsområdet
Kvalitetssäkring

Många nyheter inom certifieringsområdet

Det senaste året har många nya krav och önskemål kommit på certifieringar inom olika områden som luftkonditioneringar i bilar, nedgrävning av fiber och på energisidan. Det gäller att hålla sig uppdaterad även som privatperson då man som beställare har ett stort ansvar.

Ett område gäller alla fluorerade köldmedier. Den som installerar exempelvis luftvärmepumpen i villan måste vara certifierad, något villaägaren är skyldig att kolla.

– På vår online-service kan man kolla om företaget eller installatören har de certifieringar som krävs, berättar Peter Rohlin, VD på Incert AB.

Certifieringskravet har funnits i många år och ett skäl är de mycket starka växthusgaserna. Läckage från en enda luftvärmepump kan motsvara ett utsläpp av växthusgaser från en personbil som kör 1500 mil. Nytt från 2015 är att förfyllda luftvärmepumpar inte får säljas om det inte kan bevisas att installationen sker av en certifierad.

Bilverkstäder kontrolleras hårdare

En annan nyhet som är på gång gäller företag som jobbar med luftkonditioneringar i bilar.

– Ett förslag till svensk förordningsändring innebär att bilverkstäder måste vara certifierade, tidigare räckte det med att en person på verkstaden var certifierad, förklarar Peter Rohlin.

Han varnar också för att köpa olika ”självlagningskit” på nätet, de kan vara livsfarliga att använda.

Fiberdragning en viktig samhällsfunktion

Alltmer fiberdragningar görs och nya frivilliga certifieringar har kommit som ska styra upp både vem som gräver ner dem hur det dokumenteras.

– Den infrastruktur av fibernät som byggs idag kommer samhället vara beroende av under en lång tid framöver. Det är därför viktigt att installationen görs robust, driftsäkert och kostnadseffektivt, förklarar Peter Rohlin.

Han berättar att sedan förra veckan finns nu sex företag som blivit provcertifierade av Incert och själva certifieringssystemet sluttestas nu.

Förnybarhetsdirektivet

Testcertifiering görs även inom området förnybar energi där ett EU-direktiv finns med tillhörande krav på certifieringar.

– Det innebär att varje land ska ha ett system för certifiering av installatörer av förnybara energiinstallationer som exempelvis värmepumpar och solceller, konstaterar Peter Rohlin.

Det direktivet riktar sig främst till villaägare som ska kunna vända sig till en certifierad installatör för att få råd om bästa installation för den egna villan.

Nästa artikel