Start » Kvalitetssäkring » Att leda och styra för hållbar framgång i en turbulent värld!
Certifiering och kvalitetssäkring 2020

Att leda och styra för hållbar framgång i en turbulent värld!

Foto: Unsplash

Utvecklingen och världen runt omkring oss går fortare och fortare. Det blir allt mer tydligt att många av dagens organisationer blir för långsamma och ser sig omsprungna av betydligt yngre och mer agila konkurrenter. Mitt i detta pekar flertalet studier på att medarbetare trivs allt sämre på arbetsplatser och tyvärr gäller det främst yngre generationer. Vi är i ett stort behov av utveckling av nya och mer moderna sätt att leda organisationer för att hänga med i utvecklingen och tillvarata medarbetares fulla potential!

För att förstå hur framtidens ledningsmodeller bör se ut behöver vi först titta bakåt. Första gången vi behövde organisera oss på ett mer omfattande sätt, på stor bredd, var i samband med den industriella revolutionen. I centrum stod den fantastiska tekniken vilken överskuggade alla tidigare tänkbara och upplevda resultat. Idealbilden av hur en organisation skulle ledas och styras inspirerades av den mekanistiska synen på världen. Majoriteten av medarbetare hade vid den tiden en mycket begränsad utbildning vilket resulterade i att arbetet delades in i mindre delar. Medarbetarna blev utbildade i respektive del för att kunna leverera en helhet i form av varor och tjänster. Specialiseringen stod i centrum och funktioner och avdelningar skapades.

Denna bild av hur man bäst leder och styr en organisation har blivit praxis och är än idag vår mest applicerade organisationsform.

Organisationer då och nu

Någon gång på 1980-talet kom vi på att definiera organisationens processer eftersom organisationen främst existerar för kunden och slutprodukten. Men även upplägget med processledning har styrts av vår mekanistiska syn på hur man bör leda och styra organisationer. Allt sedan dess har roller och processer definierades för att effektivt nå framgång.

Idag kan vi se många organisationer som ständigt polerar sitt ledningssystem för att bli optimalt, trots att de ofta känner att de hela tiden är ett hjälplöst steg efter. Det är även intressant att dagens medarbetare många gånger har samma utbildning som organisationens ledare samt har tillgång till samma information och därmed vill bidra med sin kompetens till en mer hållbar framgång.

Morgondagens organisationer

Det är hög tid för en helt annan syn på hur man bäst organiserar för framgång. De som idag når framgång är de verksamheter som ser organisationen som ett levande system. I morgondagens snabbfotade organisationer tillvaratar man medarbetares fulla potential och utvecklar dem. Organisationerna delar in arbetet i olika uppgifter som utförs av team bestående av medarbetare med kompetens som behövs för just den specifika uppgiften teamet tilldelats. Detta sker på kort tid och med tydliga mål. Därefter löses gruppen upp, för att deltagare snabbt skall in i andra team med en annan uppgift i ett ständigt organiskt utvecklande. Självfallet har processer och roller fortfarande sin del i organisationen, men kompetens, engagemang och tillit får större grad av inverkan.

Modellerna håller inte längre

Vi vet inte exakt hur morgondagens organisationsformer skall se ut, men de flesta av oss har insett att de traditionella industriella ideal som än idag påverkar våra ledningsmodeller inte längre håller! Vid SIQ samverkar vi med 100-talet experter och forskare och i SIQ Managementmodell, finner ni en ledningsmodell inspirerad av de senaste forskningsrönen för ledarskap och hållbar framgång. Hur ser du på dessa frågor? I vilken typ av organisation vill du arbeta? Kom gärna med dina synpunkter och ta del av andra forskares och praktikers syn kring morgondagens ledningsmodeller, logga in på Quality 5.0 forum, det är dags att släppa fångarna loss!

Läs mer om arbetet här.

Mats Deleryd. Foto: SIQ.
Nästa artikel