Start » Kvalitetssäkring » Kvalitetsproffessionens förändrade roll: ”Vi specialiserar oss på allt”
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Kvalitetsproffessionens förändrade roll: ”Vi specialiserar oss på allt”

Anne A Marbrandt
Anne A Marbrandt
Anne A Marbrandt, förbundsordförande SFK. Foto: Ulf Nilsson

Kvalitetsprofessionens förändrade roll påminner mig om ett citat från en affärsbekant som träffade en agent i Asien. När han frågade om deras kärnkompetens blev svaret: ”We specialize in everything”.

Det var bättre förr, säger en del. Ju förr dess bättre, fyller andra muntert i. År 1952 grundades Kvalitetsingenjörernas förening, för att fjorton år senare bredda sin verksamhet till Sveriges kvalitetstekniska förening. Jodå, det går att ändra kurs.  Året därpå övergick vi från vänster till högertrafik. Först 1985 fick föreningen sitt nuvarande namn Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK. Hos oss finns numera en bred representation av yrkesprofessionella, med den gemensamma utmaningen att vi alla arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling.

De mesta sålda standarderna

Hos SIS, Svenska Institutet för Standarder, framgår att de mest sålda standarderna är ledningssystem för kvalitet, för arbetsmiljö, för informationssäkerhet, miljöledningssystem samt vägledning för riskhantering. Så lägger vi dessa områden till arbetsbeskrivningen för den kvalitetsprofessionella.

– Det blir naturligt att man hamnar utanför sitt område, idag är man är överallt”, säger kvalitetskoordinatorn på det stora skånska bageriet. ”Plötsligt hamnar man med bolagets säljare och får information som är viktigt att ta med till produktionen.

Hos oss som är stora är det inget problem, men när jag träffar kvalitetschefer från mindre företag har de arbetsmiljöansvar, miljöansvar, ansvar för produktsäkerhet och kvalitet och så vidare, de flesta har mer än kvalitet och produktsäkerhet på sitt bord.”

Hållbarheten är i fokus

– Hållbarhet är så hett ämne att alla jobbar med det”, fortsätter hon. ”Den största förändringen är att vi plötsligt berättar vad vi egentligen gör. Vi gör mycket sedan länge på området men nu kommuniceras arbetet via hållbarhetsrapporter med livscykelanalyser.

Tidsstudiemannen har därmed lämnat rummet, bokstavligt och bildligt. Och kvalitetschefen ska även lägga kommunikation till sin arbetsbeskrivning.

– Det som seglar upp nu och tar överhanden är hållbarhet. Det är mer aktuellt än produktkvalitet som blir mer av en hygienfaktor” berättar kollegan hos globala elektroniktillverkaren, vilken på sitt visitkort fått tjänstetiteln Reverse Supply Manager.  ”Oroligheter i olika länder komplicerar bilden. För oss handlar hållbarhet om att följa lagar och tullregler och säkerställa att det inte finns förbjudna ämnen i våra produkter.”

Olika regler att förhålla sig till

När WEEE-direktivet kom (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU) hade de från början fem till sex advokater på grund av att det fanns olika regler i olika länder att förhålla sig till. Vi fyller på arbetsbeskrivningen med juridik.

– Så kommer Greta och accelererar hela processen. Våra millennials kommer inte att köpa vad som helst, företagets fortsatta framgångar bygger på våra värderingar och våra statements för hur vi arbetar inom returer och produktgarantier. Kunderna märker redan nu hur konkurrenter i lågprisländer tar genvägar, vilket blir kännbart vid hanteringen av kundernas affärskritiska data till exempel. Trovärdigheten gör att de väljer att handla av oss. Kunderna ställer krav som gör att vi idag återanvänder delar även om det kostar oss pengar, för att få en miljöprofil, tillägger han.

Allt som tillverkas ska uppfylla kriterier

– Hos oss är hållbarhet navet, berättar kollegan på möbeljätten. Allt vi tillverkar ska uppfylla fem kriterier varav hållbarhet och kvalitet är två. Form, funktion och lågt pris ska samsas med dessa vilket innebär en utmaning men också en stor möjlighet. När vi får ihop alla element har vi skapat verkligt konkurrenskraftiga produkter.

Kunderna är pålästa och den pågående samhällsdebatten skruvar upp kraven på spårbarhet. Kvalitetschefen behöver idka omvärldsbevakning och vara uppdaterad på den allmänna diskursen i samhället.

”Vi specialiserar oss på allt”

Kontrollingenjörernas epok är förbi. Det ställs idag otroligt höga krav på kvalitetsprofessionen. På kvalitetschefens visitkort kunde det snart stå som en payoff till tjänstetiteln: Vi specialiserar oss på allt.

Vi sitter med samma utmaningar – låt oss jobba smart tillsammans för att öka Sveriges konkurrenskraft.


Nästa artikel