Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Hur skapar vi trovärdiga miljömärkningar?
Certifiering & Kvalitetssäkering

Hur skapar vi trovärdiga miljömärkningar?

TCO Certified
TCO Certified
Foto: Shutterstock

Att identifiera produkter som är miljömässigt och socialt hållbara är en utmaning idag. På EU-marknaden finns över 200 så kallade miljömärken. Långt ifrån alla är transparenta samt har utmanande krav som revideras regelbundet och täcker produktens hela livscykel. Många saknar också en oberoende verifiering av att kraven är uppfyllda, vilket är en nödvändighet för en trovärdig märkning.  

Denna okontrollerade spridning av miljömärken går emot själva syftet med att vägleda inköpare till bättre val och driva på en hållbar utveckling. 

Greenwashing och bluewashing är något som fler inköpare, men även konsumenter, blivit alltmer medvetna om då det är vanligt att överdrivna miljömässigt eller socialt hållbara påståenden används felaktigt i marknadsföringssyfte. Det kan handla om att en produkt sägs vara mer miljövänlig eller är ett grönare val än en annan utan att det ens finns något belägg för det. 

Sören Enholm
VD, TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified
__________________

Minska greenwashing

För att komma till bukt med detta problem har Europeiska kommissionen föreslagit skarpare regler som kräver att hållbarhetsmärkningar som används på EU-marknaden ska vara mer transparenta och tillförlitliga. Förslaget innebär bland annat att märkningar ska backas upp av ett robust certifieringssystem och därmed minska risken för greenwashing och falsk marknadsföring. 

Ett sådant system innebär att krav och verifieringsmetoder är vetenskapligt baserade och utvecklas i en öppen process. Kraven behöver även ha ett livscykelperspektiv, samt ständigt utvecklas och skärpas för att vara pådrivande inom hållbarhetsområdet. 

Det viktigaste av allt är att kravuppfyllnad verifieras av en oberoende part. I slutändan handlar allt om bevis. Även de mest ambitiösa hållbarhetsmålen faller platt om de inte bygger på ett system med oberoende verifiering och uppföljning. 

Viktigt med oberoende verifiering

En miljömärkning eller hållbarhetscertifiering kan vara till stor hjälp, men bara om den är trovärdig med ett robust certifieringssystem. Som exempel lägger vi på TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified, årligen mer än 10 000 timmar på kravutveckling, och då fokuserar vi enbart på produktkategorier inom IT-området. Dessutom lägger oberoende organisationer mer än 20 000 timmar årligen på tester av produkter och verifiering av leverantörskedjan för att säkerställa att hållbarhetskraven i TCO Certified efterlevs. 

Med andra ord, en miljömärkning måste bygga på ett robust certifieringssystem som säkerställer att märkningen lever upp till det som utlovas. Förslaget från Europeiska kommissionen är välkommet och viktigt för att vägleda inköpare till bättre val och undvika greenwashing. 

Next article