Start » Kvalitetssäkring » Färdas i ljusets hastighet – utan risker
Kvalitetssäkring

Färdas i ljusets hastighet – utan risker

proact molntjänster
proact molntjänster
Foto: Getty Images

European Spallation Soure (ESS) är en forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Ansvaret att se till att anläggningens avancerade tryckkärl fyller alla funktionskrav och att det blir en säker arbetsplats har medlemsföretag inom SWETIC.

– Normalt sett jobbar vi med kontroller och certifiering av tryckkärl inom exempelvis pappersbruk och kraftverk där tryckförhållandena rör sig inom betydligt mindre intervall. ESS däremot har extremt breda spektrum med tryck på upp till 3000-4000 bar, i ett par inre höljen upp till 1 miljon bar, och med temperaturer som snabbt kan skifta från absoluta nollpunkten till flera hundra grader, förklarar Filip Jinnestrand, regionchef Syd på DEKRA samt ansvarig för ESS-projektet inom DEKRA.

Trygga arbetsplatser – oavsett bransch

– Det har varit både intressant och lärorikt att se hur bra de svenska föreskrifterna står sig i så pass krävande driftsförhållanden. Det visar att vårt regelverk skapar säkra och trygga arbetsplatser på allt från en cykelverkstad till en avancerad forskningsanläggning som ESS, konstaterar Jörgen Backersgård, ordförande i SWETIC.

Ett europeiskt samarbetsprojekt

Bland utmaningarna för bygget och driften av ESS finns att det är ett europeiskt samarbetsprojekt, där utveckling och tillverkning av forskningsanläggningens  tekniska komponenter till stor del sker i de olika medlemsländerna.

– Det har varit avgörande att vi tidigt kom med i diskussionerna och att man kom överens om vilka regler som skulle gälla för tillverkning och driftsättning. Från DEKRAs sida har vi arbetat med att överlämningen har fungerat friktionsfritt från de europeiska och internationella regelverk, som komponenterna har tillverkats efter, till de nationella reglerna för installationen och den dagliga driften, fortsätter han.

Möjligt att färdas i ljusets hastighet?

ESS är en avancerad forskningsanläggning som undersöker hur olika material fungerar på atom- och molekylnivå. I en 537 meter lång acceleratortunnel ska protoner rusa fram i 96 procent av ljusets hastighet. Det sker med hjälp av en accelerator, vars supraledande del kräver en temperatur på minus 271 grader vilket åstadkoms av 43 väldigt effektiva frysar, så kallade kryomoduler.

– Dessa kryomoduler är ett exempel på hur vi samarbetat inom Europa under projektet. Modulerna tillverkas av ett franskt universitet som vi haft dialog med för att se till att de svenska föreskrifterna följs vid installation. Vissa regler som vi tar för givna vid installation i Sverige är helt okända i exempelvis Frankrike, förklarar Filip Jinnestrand.

Nautron. Foto: Unsplash

Ny svensk stadsdel blir navet

Att ESS byggs i Sverige är en stor prestigevinst och kommer locka många framgångsrika forskare och företag till Sverige.

– Det blir en helt ny stadsdel i Lund där även det avancerade forskningslaboratoriet MAX IV finns, och tillsammans utgör dessa två anläggningar ett kommande nav i Europa för materialforskning, fortsätter han.

Upp till 5 000 forskare från hela världen kommer varje år att besöka och använda forskningsanläggningarna.

Därför kan du känna dig trygg i samhället

– Det är viktigt för både de som jobbar på ESS och de runt omkring att anläggningen är säker och en trygg arbetsplats. De kontroller av kvalitetssystem som våra medlemsföretag ansvarar för syftar till att säkra just det, så medborgarna kan känna den stora tilliten till alla samhällsfunktioner som de gör. Att våra svenska föreskrifter för kvalitetssystem fungerar även under mycket krävande förhållanden har vårt arbete med ESS visat, avslutar Jörgen Backersgård.

Nästa artikel