Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » En sifferkombination som gör allt för din arbetssituation
Kvalitetssäkring

En sifferkombination som gör allt för din arbetssituation

Foto: Sten Jansin

Nu finns det för första gången en global ISO-ledningssystemstandard för arbetsmiljö, ISO 45001. Den har tagits fram av experter från runt 80 länder.

ISO 45001 ersätter OHSAS 18001, som tidigare varit den vanligast förekommande standarden på arbetsmiljöområdet. I ISO 45001 framgår det bland annat att det är organisationens högsta ledning som har det övergripande ansvaret och skyldigheten att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa och att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Standarden innehåller krav som beskriver hur organisationer ska göra för att implementera och förbättra ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl det efterlevs.

Så blir alla arbetsplatser säkra

Standarden ska bidra till att skapa fundamentet till att arbetstagare inom alla slags organisationer får en säkrare och mer hälsosam arbetsplats.

”Innebär stora vinster och fördelar för arbetsgivare och samhället”

Samtidigt innebär användningen av standarden även stora vinster och fördelar för arbetsgivare och samhället. En organisation som tar ett strategiskt arbetsmiljöansvar kommer att få friskare medarbetare och samtidigt attrahera och hålla kvar motiverade anställda. Något som blir en bidragande faktor till höjd produktivitet och effektivitet.

Svetsa
Satsa på medarbetaren och dess arbetsmiljö – effekten är omedelbar och avgörande. Foto: Unsplash

Slå ut dina konkurrenter

Ett strategiskt arbetsmiljöledningsarbete bidrar såväl till att stärka organisationens employer brandning som varumärket i stort.

”En organisation som inte har en säker arbetsmiljö riskerar att slås ut”

Det blir alltså en konkurrensfråga. En organisation som inte har en säker och god arbetsmiljö riskerar att slås ut av sina konkurrenter, dels för att organisationen inte kommer att kunna attrahera och/eller behålla kompetent arbetskraft, dels för att färre vill göra affärer med någon som inte tar sitt ansvar..

En vinst – även ur större perspektiv

Ur ett makroekonomiskt perspektiv blir effekten att länders konkurrenskraft och välmående ökar om fler och fler av deras medborgare arbetar på arbetsplatser med säker och hälsosam arbetsmiljö.

”Det går att förvänta sig minskade kostnader för sjukskrivningar och sjukvård”

Multiplikatoreffekten för samhällsnyttan är enorm med minskade kostnader för sjukskrivningar och sjukvård, högre tillväxt, fler friska och förhoppningsvis lyckligare medborgare, fler konkurrenskraftiga organisationer med mera.

Ett frivillig men viktigt ställningstagande

Även om en standard är frivillig kan vilken organisation som helst bygga sitt kravställande i en upphandling på en eller flera standarder. För att bli certifierad enligt ISO 45001 krävs först och främst ett ledningssystem för arbetsmiljö och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

Certifieringen blir ett bevis på att din organisations arbetsmiljöarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer. Som kund eller leverantör till en ISO 45001-certifierad organisation vet du att din samarbetspartner arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

Jag räknar med att ISO 45001 kommer att bidra till att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö över hela världen och därmed också ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft.

Glad på jobbet
Om dina kunder och leverantörer är trygga med att din organisation levererar en säker arbetsmiljö, höjs automatiskt er trovärdigthet. En avgörande framgångsfaktor. Foto: Unsplash

Allt hänger ihop

Idag är alla organisationer mer eller mindre internationella. Även om en organisation inte har global närvaro med egna kontor och personal i olika länder är det högst troligt att organisationen upphandlar varor och tjänster från organisationer i andra länder, eller säljer internationellt.

Allt hänger ihop och det vitala finns i att vissa fundamentala aspekter kring säker och god arbetsmiljö blir internationellt erkända och respekterade.

Next article