Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » En ny dimension i byggandet
Sponsrad

Tytti Sirola

vd, Bluet Oy

Kimmo Saharinen

teknisk chef, Bluet Oy

Flytande konstruktioner är banbrytande, visionära och tar fastighetsutvecklingen till en helt ny nivå. Bluet Oy satsar på branschmedvetenhet då det bygger olika flytande konstruktioner såväl i Finland som globalt. Företagets vd Tytti Sirola berättar att intresset är stort och att man idag vill njuta av ständerna utan att miljön tar skada.

I stället för att bygga på land bör man se alla de möjligheter som våra vattenområden ger oss.

Havsbadet Allas Sea Pool, en urban oas mitt i Helsingfors, är välbesökt av både Helsingforsbor och besökare, och utan tvivel det mest kända av Bluet Oy:s projekt. Det flytande badet öppnades för cirka tre år sedan och är till mångas överraskning flyttbart.

– Poolen är säkrad med ankarbultar och den är både flytbar och flyttbar. Om den flyttades, skulle det inte bli några synliga spår kvar i konstruktionerna omkring. Denna typ av bassänger är egentligen bara toppen av isberget när det gäller flytande konstruktioner, även enskilda hus och hela bostadskvarter kan byggas på vatten.

Sirola säger att det handlar om en bredare syn på fastighetsutveckling, och att branschens framfart har varit imponerande.

I bakgrunden finns den globala trenden: flytande lösningar uppfyller ett genuint behov.

– Man vill göra stränderna i våra städer mångsidigare och öppna dem för allmänheten utan att skada miljön. Stora byggprojekt i anslutning till strandområden kan ta för mycket tid och resurser i anspråk och är inte alltid det mest ekologiska alternativet. Utöver detta finns det en kronisk utrymmesbrist i våra städer och en vilja att bredda möjligheterna. Det krävs mer flexibilitet av bygglösningar, listar Sirola.

Allt har ett återförsäljningsvärde

Det är fråga om ett relativt okänt fastighetsutvecklingsområde i Finland, så det är naturligt att det får mycket uppmärksamhet och många har frågor kring det. Enligt teknisk chef Kimmo Saharinen är de första tankarna vanligtvis relaterade till hur konstruktionerna kan hållas flytande, hur de tål is och olika klimatförhållanden eller hur behandlingen av avloppsvatten har hanterats.

– Dessa har klargjorts, undersökts och forskats kring mycket noggrant. En analys av vattenområdet är också viktigt så att vi kan välja optimala grund- och infrastrukturlösningar. Tack vare noggrant planerad infrastruktur kan vi garantera en säker och stabil implementering och hållbarhet av byggobjekten.

Enligt Saharinen spelar livscykeltänkandet en stor roll. Byggelementen är återanvändbara, till exempel när affärsverksamheten växer och utvidgas, kan flytande konstruktioner utvidgas och anpassas till det, en modul i taget. Delar kan också flyttas från vatten till land och det hela återuppföras på en ny plats. Också gamla pontoner kan användas på nytt i anslutning till nya byggobjekt.

– Allt har ett återförsäljningsvärde. Våra produkter representerar inte en engångskultur utan all vår verksamhet bygger på ansvar, en livscykelorienterad modell och ekologi.

Från visioner till verklighet

Havsbassänger är faktiskt bara en liten del av allt byggande på vatten.

– Vi är pionjärer och vill bidra till att skapa en ny bransch. I stället för att bygga på land bör man se alla de möjligheter som våra vattenområden ger oss. Vi är en kombination av konsulter, designers och genomförare, och deltar i projekten från början till slut. Utöver detta representerar vi vissa av våra partners produkter och skapar våra egna, säger Sirola.

Projekten kräver bred expertis. Bluets projekt innebär samarbete med städer, kommuner, olika fastighetsutvecklare och arkitekter. Företaget driver för närvarande projekt på olika håll i Finland och också internationellt. Enkla och mångsidiga konstruktioner som lätt kan tas bort eller ändras är något som verkligen behövs inom den traditionella byggbranschen.

– Att bygga på vatten bör inkluderas i olika byggvisioner redan från början, eftersom flytande konstruktioner möjliggör ett helt exceptionellt sätt att ta vara på våra stränder utan att miljön tar skada av det, säger Sirola.

Next article