Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Certifierad skog skapar global konkurrenskraft
Kvalitetssäkring

Certifierad skog skapar global konkurrenskraft

Magnus Norrby, VD på Skogscertifiering Prosilva AB. Foto: Elias Norrby

Världens konsumenter blir allt mer medvetna och en internationell certifiering av skogsbruket är ett starkt konkurrensmedel.

Att vara FSC®- och PEFC-certifierad är ett kvitto på att skogen brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Certifieringarna har sitt ursprung i marknaden där konsumenten är den som styr. De leder fram till en produktmärkning som återfinns överallt, från förpackningar på frukostbordet till virket på brädgården.

– Certifieringar är ett sätt att mot konsument och marknad intyga att det skogsbaserade innehållet i produkten är framtaget på ett ansvarsfullt sätt från ett hållbart skogsbruk, berättar Magnus Norrby, VD på Skogscertifiering Prosilva AB.

Globala certifieringssystem

FSC® (Forrest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är globala skogscertifieringssystem. FSC® kom som ett direkt resultat av Rio-konferensen i början på 90-talet där storföretag verksamma inom skogs-, trä-, och pappersbranschen gick ihop med miljörörelsen för att hitta ett system som kunde ge marknaden garantier om ansvarfullt skogsbruk.

Syftet var då att möta konsumenternas oro för utvecklingen av avverkningen främst av de tropiska skogarna. PEFC startade i Europa med krav för ett hållbart skogsbruk sett utifrån samma aspekter som är grundläggande även för FSC®; miljö-, socialt- och ekonomiskt perspektiv.

Skog i solsken. Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Vem kan certifieras?

Alla kan certifieras enligt både FSC® och PEFC. PEFC är i grunden framtaget för mindre företag och skogsägare där skogsägarrörelsen var den drivande parten och FSC® togs fram för större skogsbolag, men över tid har de båda anpassats för att möjliggöra certifiering för alla.

– Svensk skogsindustri är starkt exportberoende så många aktörer är dubbelcertifierade. Att ha båda certifieringarna ger handlingsfrihet och en större möjlighet att få bättre betalt när råvaran säljs. Har man den ena är det inte mycket merarbete för att upprätthålla även den andra då de är väldigt lika, förklarar Magnus.

Förnybart material

Det vi gör med skogen idag påverkar framtiden och när du certifierar ditt skogsbruk bidrar du till en hållbar global utveckling.

– Skog och trä är ett förnybart material och det vi försöker säkerställa är att med en form av försiktighetsprincip ligga på rätt sida av det som förväntas komma i framtiden. Med solidariskt ansvar för våra förnybara material skapar vi goda förutsättningar för framtiden, säger Magnus avslutningsvis.

Next article