Start » Kvalitetssäkring » Dålig efterlevnad skapar miljörisker
Kvalitetssäkring

Dålig efterlevnad skapar miljörisker

En AC i en bil.
En AC i en bil.

Utsläpp av köldmediet från bilars klimatanläggningar (AC) orsakar växthusgaseffekter som är 1400 gånger större än koldioxid. Det är därför av stor vikt att alla som hanterar AC-utrustningar är rätt certifierade.

Sedan den 1 juli är det lag på att alla bilverkstäder som hanterar luftkonditioneringsutrustning i fordon måste ha ett företagscertifikat. Tidigare räckte det med att en av medarbetarna på företaget var personcertifierade.

– Men trots att lagen nu trätt i kraft vet vi att det är sannolikt över tusen bilverkstäder som ännu inte ansökt om ett sådant företagscertifikat, vilket oroar oss mycket, säger Peter Rohlin, VD på INCERT, som ansvarar för utfärdande av sådana certifikat.

Rent historiskt så är det en tidigare anpassning till EU som orsakade problem kring hanteringen av köldmedier till AC i Sverige. Fram till 2009 fanns ett krav på företagsackreditering, en högre grad av kvalitetskontroll. Men när EU-lagstiftningen ersatte den gamla förordningen försvann också ackrediteringskravet.

Resultatet blev att det växte fram en svart marknad som konkurrerade på felaktiga villkor.

– Och i den nya förordningen krävdes heller inget certifikat för företag som hanterar köldmedier i AC, utan bara ett personcertifikat. Resultatet blev att det växte fram en svart marknad som konkurrerade på felaktiga villkor med alla de som faktiskt följde lagen, berättar Peter Rohlin vidare.

Problemet med endast krav på personcertifikat är att certifikatet följer med personen, så slutar den personen måste företaget anställa en ny med sådan certifiering eller sluta hantera AC, vilket sällan sker. Därför hoppas man nu att kravet på en företagscertifiering ska rensas upp i träsket av bilverkstäder som hanterar AC-utrustningar utan tillräcklig kompetens, vilket ökar risken för utsläpp av de kraftfulla växthusgaserna och inte fungerande AC i kundernas bilar.

Både kunder och leverantörer har ansvar

Det är viktigt för alla att känna till att den här lagen finns. Som kund har man ansvar att kolla upp att den bilverkstad man anlitar är certifierad. Om man missar det och låter en verkstad utan certifikat reparera eller installera en AC som sedan går sönder så kan man bland annat få problem med försäkringen.

– Även alla leverantörer av köldmedier är skyldiga att kontrollera att det företag de säljer till har rätt certifiering.

certifiering - AC
Foto: Adobestock

Hela systemet måste fungera

Det är även viktigt att tillsynen av lagen sköts. Som det är nu är det kommunerna som ansvarar för tillsynen. Så det är 290 tillsynsmyndigheter och det kan vara svårt för mindre kommuner att upprätthålla rätt kompetens för att kunna utföra tillsynen.

Vi hoppas att nu när lagen börjat gälla ska tillsynen skärpas.

– Men vi hoppas att nu när lagen börjat gälla ska tillsynen skärpas och att det ska kosta mycket att bryta mot lagen.

För att få ett certifikat krävs att minst en medarbetare har ett personcertifikat för hantering av köldmedier, att rätt utrustning finns på plats för hanteringen och att det finns godkända rutiner för hur företaget/bilverkstaden jobbar med det.

Köp inte köldmedier på internet!

Som inom de flesta områden finns det en handel på internet med köldmedier som det påstås att man kan fylla på själv i sin AC. Och många som inte är medvetna om vare sig lagen som ändå kräver certifikat eller alla de risker man tar om man gör det själv kan lockas av låga priser för att ”bara fylla på” sin AC.

– Men dessa ”fulmedier” är ofta tillverkade av brännbara och ofta explosiva gaser. Så man kan själv råka illa ut, men om man väl lyckas fylla sin AC med dessa ”fulmedier” och sedan lämnar in bilen för reparation hos en bilverkstad så kan det orsaka att deras utrustning förstörs och även orsaka bränder, konstaterar Peter Rohlin.

Dessutom riskerar den som själv försöker hantera sin AC att släppa ut dessa starkt växthuspåverkande gaser eller få förfrysningsskador vid ett läckage.

Nästa artikel