Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Certifierar för hållbart och beständigt byggande
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Certifierar för hållbart och beständigt byggande

Douglas Wallding.
Douglas Wallding.
Douglas Wallding. Foto: Nordcert.

Vid byggnation av samhällsbyggnader som ska hålla i över 100 år behöver både byggprocessen och ingående material kvalitetssäkras på en hög nivå. Certifiering enligt ett antal standarder är ett sätt att åstadkomma det.

Ett företag som specialiserat sig på certifiering av kritiska byggdelar för den typen av byggnader är Nordcert, som ägs gemensamt av de två ideella stiftelserna Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling (SBBK) och Stiftelsen för Byggstålskvalitet.

– De certifieringar vi arbetar med fokuserar på produkter, processer och personer inom produktområden som armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. Syftet är att verka för en hög kvalitet till nytta för samhällets byggande, konstaterar Douglas Wallding, vd på Nordcert.

Hög kvalitet för hållbarhet

Genom certifieringsprocessen skapas förutsättningar för ett mer hållbart byggande, både genom att en hög kvalitet ser till att byggnaderna håller längre och att den strukturerade byggprocessen effektiviserar resurshanteringen.

– Certifieringen skapar en lärandemiljö på företaget som leder till att färre fel görs, mindre avfall och spill genereras och man slipper omarbetningar och annat som är både tids- och resurskrävande.

För ett företag som levererar delar till byggföretagen ger en certifiering flera fördelar. Det blir en konkurrensfördel gentemot företag som inte är certifierade då de kan sälja sina produkter med Nordcerts märkningar, vilka visar en hög kvalitetsnivå, och de får även rätt att CE-märka produkterna där det krävs.

– Certifieringsprocessen sätter även igång ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen, som gör att de ständigt utvecklas och blir smartare och bättre genom att de kan optimera sin produktionsprocess. Det leder även till lägre produktionskostnader och en effektivare verksamhet.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Nordcert är delaktiga i och stödjer olika utbildningsinitiativ inom deras områden, som att introducera nya regelverk eller nya standarder. Men även själva certifieringsprocessen fungerar som en utbildning.

– Certifieringar skapar en kontinuerlig kompetensutveckling, både inom respektive företag och i byggbranschen. Ett företag kan under certifieringsprocessen även identifiera kunskapsbrister som organisationen kanske har och kan åtgärdas genom olika utbildningsinsatser.

För varje typ av certifiering har Nordcert utarbetat certifieringsregler där kraven för att bli certifierad framgår.

– Reglerna har som övergripande mål att bidra till att de företag som certifierar sig ökar både sin effektivitet och hållbarhet, avslutar Douglas Wallding.


Next article