Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Att vara bäst på att vara kommun
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Att vara bäst på att vara kommun

mats gerdau
mats gerdau
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun. Victor Kilén, kommundirektör i Nacka kommun. Foto: Rickard Olausson

Alla verksamheter i Nacka kommun ska vara bland Sveriges 10 procentbästa utifrån kvalitet och vara bland landets 25 procent mest kostnadseffektiva. Så enkelt har kommunen definierat ambitionen ”bäst på att vara kommun”.

Sveriges kvalitetskommun

Nyligen utsågs Nacka till Sveriges Kvalitetskommun, med motiveringen att kommunen levererar välfärdstjänster av hög kvalitet till medborgarna inom alla områden. Utmärkelsen delas ut vart annat år av Kvalitetsmässan och ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarskap och samhällsbyggande samt levererar tjänster med hög kvalitet och samtidigt har god ekonomi.

Det finns en påtaglig anda av nyfikenhet och mod i Nacka, en vilja att pröva nytt. Med detta kommer också en förståelse från ledningen för att det inte alltid går som man hoppas. Om man inte får misslyckas någon gång, kommer ingen att våga utmana. Få saker är heliga i strävan mot att ge invånarna bästa möjliga service och mesta värde för skattepengarna.

Vilka är framgångsfaktorerna?

För det första har kommunen en tydlig styrmodell som fokuserar på resultat och effektivitet. Fokus ligger på det som gör nytta för invånarna, företag och föreningar – inte på att göra av med så mycket skattepengar som möjligt eller att göra det som kommunen inte ska syssla med. De traditionella förvaltningarna är avskaffade för att bli av med stuprörstänkande. I stället organiseras arbetet i processer.

Det andra är en sedan länge inarbetad kultur av tillit och decentralisering. I Nacka kommun tror man inte att kommunen gör allt bäst själv eller att politiker måste detaljstyra allt. Här samarbetar man gärna med de som utveckla välfärden. Det är utifrån denna grundsyn som de långtgående kundvalsreformerna får sin näring. Ungefär hälften av alla som arbetar med kommunal service i Nacka är anställda av cirka 150 välfärdsföretag. Det ger invånarna möjlighet att välja skola, äldreboende, kulturskola eller annan service som bäst möter de egna behoven.

Vi tror på människor 

Kommunen har tydliga mål och höga ambitioner med vad Nackaborna ska få för service. Regelbundna uppföljningar visar de osminkade resultaten men verksamheterna och medarbetarna är de som avgör vilken som är den bästa vägen framåt. Tillit är en tydlig del av kulturen som byggts under flera decennier.

Inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre. För en kommun med stark framtidstro och som växer i hög takt är det särskilt viktigt att samlas kring en gemensam berättelse, som ger ännu större engagemang och förståelse. Ambitionen att vara bäst på att vara kommun ligger fast och gör att Nacka kommun ständigt måste ompröva och utveckla.

Next article