Start » Kritisk Infrastruktur » Sverige behöver nya stambanor
Sponsrad

Sedan 1990 har persontransporter via tåg mer än fördubblats och prognosen pekar fortsatt uppåt.

Detta har skapat trängsel på spåren som leder till hög känslighet för störningar, låga hastigheter och stora punktlighetsproblem för den långväga trafiken, samt svårigheter för de regionala huvudmännen att erhålla kapacitet för önskad trafik. De två tågsträckor med sämst punktlighet är Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg. Orsaken är kapacitetsbrist. 

Exempelvis saknar sträckan Borås– Göteborg, landets tredje största pendlingstråk, i praktiken en fungerande möjlighet att pendla med tåg. Här passerar istället 1400 bussar dagligen vid Kallebäck strax utanför Göteborg. 

Brist på chaufförer

–Det råder brist på både inhemska och utländska chaufförer. Detta i kombination med stigande bränslepriser har ökat efterfrågan på att lägga över godstransporter från väg till järnväg. Miljömedvetenheten ökar bland företag som i sin strävan efter att minska sitt klimatavtryck ser ökad andel järnvägstransporter som en del av lösningen, säger Mattias Josefsson, vd på Europakorridoren.

Även Sveriges Åkeriföretag pekar på möjligheten med ett större multimodalt tänkande där tåg står för längre transporter och lastbil för kortare.  

–Sveriges ekonomi har växt snabbare än byggande och underhåll av infrastruktur. Det, tillsammans med en kontinuerligt ökad efterfrågan på transporter, har medfört att Sverige byggt upp en infrastrukturskuld. Ytterst leder detta till försämrad konkurrenskraft och lägre tillväxt, menar Mattias Josefsson.  

Mattias Josefsson

VD, Europakorridoren

Foto: Europakorridoren

Sedan 1960-talet fram till 00-talet sjönk investeringarna från 4 procent av BNP ner till 1,5 procent. Sverige har under senare decennier investerat mindre i infrastruktur än andra mogna industriländer. 

Nya stambanor ger arbete och bostäder 

En utbyggnad av befintliga stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö är inte lönsam. Det konstaterade Trafikverket i en rapport redan 2016. Det skulle även under byggtiden vara förenat med inskränkningar i pågående trafik. Det ger dessutom inte lika korta restider och stora regionförstoringseffekter. 

Nyligen presenterades två samhällsekonomiska beräkningar baserade på bland annat landbroar enligt Skanskas eller Trafikverkets koncept som visar att lönsamheten ökar och byggtiden minskar. Enligt beräkningar skapas 220 000 nya arbetstillfällen med stöd av nya stambanor. Dessutom beräknas 152 000 nya bostäder byggas i tolv tilltänkta stationsorter.

–Högre hastighet leder inte per automatik till dyrare byggnation. Det är sällan som politiker lägger sig i om en motorväg ska ha en hastighetsbegränsning på 120 km/h eller 100 km/h. Med det sagt är frågan om hastighet ur Europakorridorens perspektiv sekundär. Behovet av nya stambanor är överordnat, säger Mattias Josefsson.

Att stoppa projekt som kan byggas i närtid eller göra omtag innebär att utbyggnad av nödvändig kapacitet försenas med upp till tio år.  

–Vi får inte förlora det långsiktiga perspektivet. Och att stoppa nu när spaden är på väg ner i marken är både tidskrävande och kostsamt. Vi måste hålla fast vid nya stambanor – för sysselsättningen, bostadsbyggandet, näringslivet och inte minst för klimatets skull, avslutar Mattias Josefsson. 

Om Europakorridoren

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner, regioner och intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. Målet är att knyta Sverige närmare Europa och öka svensk tillväxt genom nya stambanor i södra Sverige. 

 

Nästa artikel