Start » Kritisk Infrastruktur » Så kopplar vi upp hela Sverige
Kritisk Infrastruktur

Så kopplar vi upp hela Sverige

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tillgång till bredband är en förutsättning för att digitalisera Sverige och för att vissa delar av landet inte ska hamna i ett digitalt utanförskap. Regeringen agerar därför för att hela Sverige ska kopplas upp, såväl glesbygd som tätort.

Enligt EU-kommissionens rapport om medlemsstaternas digitala ekonomier (2022) hamnar Sverige på plats fyra. Det som drar ner vår position är just konnektivitet, alltså bredband, där vi placerar oss på plats nio. Sverige har bra fiberutbyggnad men ligger efter med trådlöst bredband.

Bredband är som vilken grundläggande infrastruktur som helst. Även om vi, till skillnad från exempelvis en motorväg, inte ser ”uppkoppling” med blotta ögat är det en absolut nödvändig infrastruktur för att samhället ska fungera. Det avser allt från svensk konkurrenskraft till välfärdens digitalisering så att fler medborgare kan få välfärdstjänster av hög kvalitet.

Goda förutsättningar för förbättrad kapacitet

Bredbandsutbyggnaden är i full gång. I slutet av 2022 hade två miljoner mobilanvändare använt 5G i sina abonnemang, vilket är en rejäl ökning från tidigare. I och med Post och telestyrelsens (PTS) kommande auktion av radiofrekvenser för mobilkommunikation finns det dessutom goda förutsättningar för att få förbättrad kapacitet och ökad 5G-täckning i stora delar av landet.

Det är helt nödvändigt eftersom behovet av uppkoppling kommer att öka inom de kommande åren. Flera verktyg än tidigare kommer att kräva uppkoppling, exempelvis olika typer av sensorer, internet of things (IOT) samt helt eller delvis självkörande fordon.

Även om vi, till skillnad from exempelvis en motorväg, inte ser ”uppkoppling” med blotta ögat är det en absolut nödvändig infrastruktur.

Erik Slottner

När allt fler tjänster blir digitala riskerar dock fler personer att hamna i ett digitalt utanförskap om de saknar tillgång till bredband. Därmed är uppkoppling även en fråga om samhällsgemenskap och ett land som håller ihop. Det är således viktigt att konnektiviteten säkerställs i hela Sverige.

Stort stöd från regeringen

Skilda geografiska förutsättningar, exempelvis landsbygd, medför ofta att det inte är lönsamt för privata företag att bygga ut bredband. Förklaringen är enkel: det blir ofta för dyrt att bygga ut i förhållande till antalet kunder på landsbygden jämfört med tätbebyggelse. För att hela Sverige ska kopplas ihop avsätter därför regeringen 1,3 miljarder kronor till det nationella bredbandsstödet för år 2023 som används där det är olönsamt för privata aktörer att bygga ut bredband. Sedan 1 mars är det dessutom möjligt för kommunala bolag, stiftelser och föreningar att bygga ut bredbandsnät utanför den egna kommungränsen.

För att dra nytta av den snabba teknikutvecklingen har regeringen även gett PTS i uppdrag att påskynda bredbandsutbyggnaden i glesfolkade områden med hjälp av trådlös kommunikation. Syftet är att nå fler hushåll ännu snabbare. Det är goda steg på vägen för att koppla upp hela Sverige genom väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur.  

Nästa artikel