Start » Kritisk Infrastruktur » Outsourca energiproduktionen för ökad konkurrenskraft
Sponsrad

Den ansträngda energisituationen har lett till att många företag antingen måste höja sina priser eller minska sin produktion. Lösningen borde vara en helt annan: att skapa en hållbar utveckling från fossila bränslen till förnybar kraft genom cirkulär energi. Det gör man genom att köpa in energi som en tjänst och låta en infrastrukturpartner ansvara för energiproduktion och leverans. Då kan företag ägna sig åt sin kärnverksamhet, vilket skapar en ökad konkurrenskraft. 

I den europeiska klimatlagen åtar sig EU att vara koldioxidneutralt till år 2050. Det sätter i sin tur höga krav på företagen att vidta åtgärder. För energiintensiva företag kan det därför vara smart att skapa en skräddarsydd infrastrukturlösning tillsammans med en partner. Det menar Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. 

– Sverige ligger fortfarande långt efter andra länder i vilka man kommit längre i outsourcing av energiproduktion, men vi ser en stor tillväxtpotential. Genom att samarbeta med Nevel kan företag optimera sina energi- och materialströmmar och ta tillvara på restprodukter från kundens egen produktion. På så sätt uppnår man kostnadsbesparingar, drifteffektivitet och utsläppsminskningar. 

Stefan Johnsson

Försäljningsdirektör, Nevel

Helhetsgrepp  

Nevel tar ett helhetsgrepp om kundföretagets behov och jobbar i nära samarbete med kunden. Antingen kan Nevel förvärva och uppdatera kundens befintliga anläggning, eller så bygger man en helt ny anläggning.  

– Vi tar samtliga kostnader för investeringar och sköter även drift och underhåll. Vi administrerar dessutom ansökningar för investeringsstöd och alla nödvändiga tillstånd. Resultatet blir en effektiv och pålitlig energileverans då vi levererar energi i den omfattning som behövs och när den behövs, säger Stefan Johnsson. 

Lokal bränsleförsörjning 

Många industrier väljer bort olja och gas till fördel för fossilfri energi. Det kan utöver det klimatsmarta mer fördelaktiga valet också ge ett mer stabilt och förutsägbart pris. 

– Svängningar i olje- och gaspriser påverkar inte leveransen alls, när man väljer Nevels lösningar. Vi strävar efter en lokal bränsleförsörjning i så hög grad som möjligt och dessutom utnyttjar vi spillvärme och andra restprodukter som uppstår i kundens egen produktion. Vårt mål är att bygga ett så hållbart och cirkulärt energisystem som möjligt. 

Synergieffekter med central styrning 

Med en fjärrdriftstjänst blir energitillgången säkrare. Nevel erbjuder en digital plattform för drift och underhåll, vilket innebär att produktionen kan styras utanför anläggningen. Data från olika anläggningar sammanställs och jämförs, utifrån denna information kan Nevels operatörer ge proaktiva rekommendationer för en säker och avbrottsfri energiförsörjning. 

– Istället för att ha lokal övervakning på mindre anläggningar kan vi styra och övervaka dem centralt. Baserat på centraliserad data och analys samlar vår digitala drift- och underhållsplattform all information som behövs för att stödja kundens affärsbeslut, vilket ger betydande synergifördelar och direkta kostnadsbesparingar, avslutar Stefan Johnsson.   

Om Nevel
  • Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder framtidssäkra industriella och kommunala lösningar.
  • Driver mer än 130 energiproduktions-anläggningar och 40 fjärrvärmenät
  • 150 experter i Sverige, Finland och Estland
  • Årlig omsättning på 100 miljoner euro
  • Ägs av Ardian, ett världsledande privatägt investeringshus med tillgångar på 100 miljarder dollar
Nästa artikel