Skip to main content
Start » Finans » Trustly stödjer Black Wallet-projektet för en säkrare och mer transparent fintechsektor
Future of Finance

Trustly stödjer Black Wallet-projektet för en säkrare och mer transparent fintechsektor

dator som är halvöppen
I samarbete med: Trustly
trustly logo
Foto: Unsplash
dator som är halvöppen
I samarbete med: Trustly
Foto: Unsplash

Pengatvätt och terrorfinansiering är ett växande problem världen över. Så även i Sverige. Grov våldsbrottslighet i form av skjutningar, sprängningar, människohandel och narkotika möjliggörs genom finansiella aktiviteter bland grovt kriminella. Det påverkar vårt samhälle och den värld som våra barn växer upp i. 

Samtidigt, bankärenden som förr krävde ett personligt besök på banken kan idag hanteras genom några klick i en app. Den nya finansiella teknologin har medfört att fler aktörer involveras i betalningsflöden och transaktionskedjornas information delas upp. Förutsättningarna för monitorering har förändrats, inte minst för att flertalet finansiella aktörer idag inte är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Viktig information kommer aldrig till finanspolisens kännedom. 

Å andra sidan, fler aktörer ger fler ögon som kan upptäcka misstänkta transaktioner.

Fintechbolag med unika insikter

I början av 2019 startade Black Wallet, ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan svenska och finska polisen samt den privata fintechsektorn. Syftet med Black Wallet är att öka samarbetet mellan den offentliga sektorn och de privata fintechbolagen och på det sättet också kunskapen och förståelsen för varandras verksamheter. Målet är att identifiera såväl risker som möjliga åtgärder kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism. 

När det svenska fintechbolaget Trustly våren 2019 blev tillfrågad av den svenska finanspolisen att delta i Black Wallet blev svaret ett självklart ja. Fintechs innovativa kultur och nya, unika, insikter vad gäller konsumentdata skulle kunna ge myndigheter möjligheter att få en bättre förståelse för det finansiella landskapet och dess potentiella risker. 

– Vi befinner oss mitt i transaktionsflödet, och har stor protential att kunna bidra i det förebyggande arbetet mot finansiell terrorism och pengatvätt, säger Maja Bergman, Head of AML & Merchant Risk på Trustly.

Nya brottsbekämpande möjligheter

Projektet avslutades under februari 2021. Under hela projektet bidrog Trustly löpande med marknadsinsikt utifrån deras perspektiv som ett av Sveriges ledande fintechföretag. Black Wallet resulterat i utbildnings- och vägledningsmaterial riktat till såväl fintechsektorn som europeiska finanspolisers utredningsarbete. En konkret utmaning som Black Wallet-projektet adresserat är användandet av Payment Service Providers (PSP) kopplat till bankkonton, vilket idag inte ger ett tillräckligt transparent och sammanhängande betalningsflöde.

– Vi välkomnar transparens och ett nära samarbete med andra aktörer såsom banker för att på så sätt kunna stoppa penningtvätt och terrorfinansiering. Bättre informationsdelning gynnar alla; de gynnar samhället, de gynnar oss som bolag och de gynnar våra slutkunder, säger Maja Bergman.

Next article