Skip to main content
Start » Finans » The next normal: Rollen av aktivt ägarskap i omställningen till en hållbar värld
Hållbara investeringar

The next normal: Rollen av aktivt ägarskap i omställningen till en hållbar värld

Tytti Kaasinen, Director - Engagement Services, Sustainalytics. Foto: Morningstar/Sustainalytics

Medan människor, företag och regeringar handskas med COVID-19 krisen och samtidigt börjar föreställa sig en värld efter pandemin inser många att det varken är möjligt eller önskvärt att återgå till hur saker och ting var. Genom historien så har disruptiva teknologier svept bort vad mänskligheten tyckte var den bästa eller enda lösningen och ersatt den med något överlägset, likaså har disruptionen som COVID-19 medför öppnat dörren för några sedan länge välkomna förändringar.

Investerare kan spela en viktig roll i denna övergång. Att styra penningflöden mot ”hållbara” företag är ett sätt, men för att verkligen ta itu med de stora utmaningarna vi ser på många håll och forma vad vi vill att ”the next normal” ska vara, kan aktivt ägarskap vara ett kraftfullt verktyg.

Utöver att rösta på bolagsstämmor, så involverar aktivt ägarskap påverkansdialoger med befintliga och potentiella portföljbolag kring relevanta miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor (ESG). Det ger direkta möjligheter att säkerställa att företags agerande och målsättningar sträcker sig bortom kortsiktig återhämtning. Företag, särskilt de stora globala aktörerna, har stor potential – men också ett ansvar i att bidra till hållbar förändring. De ligger ofta i framkant och kan ibland finna sig driva på eller hämmas av den globala hållbarhetsutvecklingen, samtidigt ser vi att ytterligare beaktning av hållbarhet i verksamheterna i många fall kan skapa kommersiella möjligheter eller konkurrensfördelar.

Påverkansdialoger handlar om att öka både medvetenhet och agerande kring sådana risker och möjligheter.

Investerare kan överväga vilken typ av framtid de förväntar sig och vill ha, samt spegla detta i sina investeringsaktiviteter. För dem som verkligen strävar efter hållbara, framtidssäkra portföljer erbjuder aktivt ägarskap potential att belysa och bearbeta hållbarhetsrisker och möjligheter som uppstår i företags olika verksamhetsmiljöer på medel- till lång sikt. Detta kan gynna investerare genom värdefulla insikter i företagens strategiska inriktning och deras motståndskraft mot framtida chocker. Med andra ord, investerares påverkansdialoger kan styra bolag mot mer ansvarsfulla affärsmetoder, vilket i sin tur erbjuder en viktig byggsten i arbetet för en global hållbar utveckling bortom COVID-19. 

Oavsett om du är en institutionell eller privat investerare så är aktivt ägarskap ett användbart verktyg. Det kan ha en positiv inverkan på portföljens avkastning och riskprofil såväl som på samhället.

Din kapitalförvaltare har möjlighet att använda deras röst i syfte att skapa positiv förändring, det kan du också göra genom dina kapitalplaceringar – investerare behöver inte nöja sig med att anpassa sig till framtida trender när de också kan vara med och forma dem.

Next article