Skip to main content
Start » Finans » Svensk naturgas för snabb minskning av CO2-utsläpp
Hållbara investeringar

Svensk naturgas för snabb minskning av CO2-utsläpp

igrene gas
I samarbete med: Igrene
igrene logo
Foto: Igrene
igrene gas
I samarbete med: Igrene
Foto: Igrene

På vägen att minska Sveriges CO2-utsläpp finns ypperliga möjligheter att snabbt få ner dem. Sverige har naturligt förekommande naturgas som direkt kan minska vissa utsläpp med minst 25 procent. På sikt kan minskningen bli 100 procent. Ur metangasen kan man utvinna vätgas, som vid förbränning inte ger några miljöavtryck.

För att minska växthuseffekten bör vi arbeta brett med en realistisk strategi som inkluderar alla möjligheter. Beslutsfattare måste inse möjlig-heten att utvinna den naturgas som finns naturligt i Sverige och som är positiv för miljö och klimat, menar Mats Budh, vd på AB Igrene, ett prospekteringsbolag med fokus på naturgasfyndigheter i Siljansringen. 

mats budh

Mats Budh

Vd, AB Igrene

Foto: Igrene

Fördelarna för miljön

Siljansringen i Dalarna uppkom av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Djupgående förkastningar uppstod i berggrunden ner till ett djup av 20 km. Nedslaget har en diameter på mer än 50 km.

– Här sker ett naturligt och okontrollerat metangasläckage ut i atmosfären ständigt. Metan är en växthusgas som är 30 till 80 gånger värre än koldioxid. Den är energirik och därför är det bättre att nyttja och använda den klokt – det skapar miljöfördelar på flera sätt. Politiker och beslutsfattare bör förstå att det här är en av flera möjligheter att få ner utsläppen av växthusgaser, och det snabbt!

Naturgas är renare än andra fossila energikällor. Att ersätta olja, kol, bensin och diesel med naturgas kan reducera CO2-utsläppen med 25 procent eller mer, och minskar partikelutsläpp.

Får bort tusentals lastbilar från vägarna

– I Sverige behövs naturgas under överskådlig tid, särskilt inom industrin. Att slippa vara helt beroende av importerad gas är ett av många skäl till att det är nödvändigt att ta tillvara på svensk naturgas, som är mycket ren. Den finns ju redan och läcker ut i atmosfären! Dessutom skapar gasutvinning nya arbetstillfällen och är viktig ur beredskapssynpunkt.

Industrin i Bergslagsregionen importerar flytande naturgas från Holland, Ryssland och Norge. Gasen transporteras bland annat med fartyg till Lysekil och Nynäshamn. Från Lysekil går dagligen 6-8 lastbilar till Borlänge med 24 ton flytande gas i varje lastbil.

– Importen kan ersättas av närproducerad naturgas, det mest miljövänliga valet. Att ta den från Mora till Borlänge på järnväg tar bort tusentals transporter från vägarna och alla de utsläpp trafiken medför. Utöver miljövinster gör industrin besparingar genom lägre transportkostnader.

Koldioxidfri produktion av vätgas

– Vi bör göra vad vi kan för att snabbt få ner de fossila utsläppen, och då är naturgasen ett bra komplement på resan mot målet, liksom gasdrivna bilar är en del på vägen mot helt elektrifierad bilpark. Igrene kan aktivt och snabbt bidra till att Sverige minskar fossila utsläpp.

Igrene är miljöneutralt i sin verksamhet och kommer så att förbli även i framtiden. I ett längre perspektiv är strategin att konvertera naturgasen till vätgas, ytterligare en miljömässig fördel.

– Det går att skapa förutsättningar för lönsam koldioxidfri produktion av vätgas.

Igrene kan bidra till att utveckla det till en viktig energilösning.

Next article