Skip to main content
Start » Finans » Gröna obligationer bidrar till att accelerera samhällets hållbara tillväxt
Hållbara investeringar

Gröna obligationer bidrar till att accelerera samhällets hållbara tillväxt

Aaron Maltais Programchef Sustainable Finance Centre. Foto: Sustainable Finance Centre

Gröna obligationer hjälper företag att finansiera projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet och ger investerare möjlighet att finansiera hållbara projekt eller tillgångar. Intresset och marknaden för gröna obligationer har ökat i flera år, nu går utvecklingen allt mer från fokus på enskilda projekt till ett helhetsperspektiv på företagens hållbarhetsarbete.

Gröna obligationer är ett sätt för företag att finansiera hållbara investeringar och projekt, exempelvis gröna byggnader, förnybar energi eller transportlösningar som minskar beroendet av fossilt bränsle.

– Marknaden för gröna obligationer har utvecklats starkt sedan 2015. Tillväxttakten visar inga tecken på att avta, snarare tvärtom. Efterfrågan är för närvarande högre än tillgången. Samtidigt återstår en omfattande tillväxtpotential på den här marknaden, säger Aaron Maltais, programchef för Stockholm Sustainable Finance Centre.

Nya generationens gröna obligationer tar ett samlat grepp

– En positiv och intressant trend är så kallade ”Sustainability linked bonds”. Räntenivån på denna typ av obligationer är länkad till uppfyllandet av hållbarhetskrav på bolagsnivå. Detta ger möjlighet att utforma obligationer som ser till bolagets samlade hållbarhetsarbete snarare än ett enskilt grönt projekt. Gröna obligationer har tidigare fått en del kritik för att de fokuserar på en utvald grön pusselbit av ett företags totala verksamhet.

Många frågar sig förstås hur hållbar företagets övriga verksamhet egentligen är, säger Aaron Maltais.

Forskning på Stockholm Sustainable Finance Centre visar att det ofta kan vara svårt att utvärdera bidraget från gröna obligationer till ett företags övergripande hållbarhetsmål. Med sustainability-linked obligationer, kan övergripande hållbarhets mål för hela bolaget ligga till grund för obligationen och har en potential att göra ännu större skillnad för samhällets gröna omställning.

Gröna obligationer har historiskt sett fokuserat på ett specifikt hållbarhetsområde, exempelvis minskade utsläppsnivåer, minskad vattenanvändning eller produktion av förnybarenergi. Genom införandet av sociala- och hållbarhetsobligationer har de typer av projekt som kan finansieras breddats. Nu med sustainability-linked obligationer kan hållbarhetsmål kopplas till tydliga incitament. Upplägget innebär att ett företag som inte lyckas nå sina hållbarhetsmål måste betala en högre ränta på obligationen.  

Ger ökad transparens

Aaron Maltais har bland annat forskat på effekterna av grön obligationsmarknad. Många företag som ger ut gröna eller andra typer av hållbarhetsobligationer upplever att de öppnar upp för en bredare hållbarhetsdialog med kunder och samarbetspartners.

– Gröna obligationer har hjälpt till att skapa en dynamik som inte fanns där förut och jag tror att sustainability-linked obligationer kan fördjupa den trenden.

Den här typen av obligationer skapar även en transparens kring bolagens hållbarhetsmål, säger Aaron Maltais.

Next article