Skip to main content
Start » Finans » Framtiden finns i EUs digitala strategi för finansbranschen
Future of Finance

Framtiden finns i EUs digitala strategi för finansbranschen

per nordkvist finansinspektionen
per nordkvist finansinspektionen
Per Nordkvist Biträdande områdes-chef Bank och ansvarig för Finansinspektionens innovationscenter. Foto: Anna Nildén, Finansinspektionen

Sverige placerar sig ofta i topp vid jämförelser med andra länder vad gäller innovationskraft och det gäller inte minst inom finansbranschen. Framgångsreceptet har varit en mix av privata initiativ som BankID och Swish kombinerat med offentliga initiativ som andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Jag anser att insatser från båda led även krävs i framtiden om vi ska uppfylla de målsättningar som EU formulerat i sin digitala strategi för finansbranschen.

I en färsk rapport från Tillväxtanalys om innovationskraften på den svenska finansmarknaden bekräftas bilden av Sverige som en stark Fintech-nation men rapporten pekar samtidigt på ett antal utmaningar för aktörerna. Dessa kan exempelvis vara bristen på kunskap kring regelverk hos start-ups men även tillgång till data och möjligheterna att nå större marknader utanför Sveriges gränser. EU:s digitala strategi för finanssektorn från september förra året adresserar flera av dessa utmaningar.

Tillgång till data

När det gäller tillgången till data så ska EU till 2022 ha ramverk på plats för det som kallas Open Finance, det vill säga en fortsättning av PSD2 vad gäller utbyte av data mellan företag. Här har Eiopa (Europeiska försäkring- och pensionsmyndigheten) nyligen kommit ut med ett underlag för diskussion där man nu efterfrågar kommentarer på såväl de fördelar som risker som beskrivs för mer datadelning inom försäkringssektorn. Här vill jag upp-
mana alla intressenter att bidra så att vi tillsammans kan säkerställa att det nya regelverket faktiskt löser de utmaningarna som finns.

Gränsöverskridande och teknikneutralt

EU strävar efter att öka möjlig-heterna för europeiska aktörer att erbjuda tjänster inom hela unionen. Strategin  är att göra de finansiella regelverken mer gränsöverskridande, enhetliga och teknikneutrala. En konkret aktivitet gäller blockkedjetekniken där det nu förhandlas kring ett testbädds-koncept som ska kunna ge aktörer undantag från existerande regelverk för att kunna ta tjänsterna till marknaden. Testbädden är ett intressant och EU-gemensamt verktyg för att möjliggöra att nya innovationer inte hindras av dess underliggande teknik.

Samverkan är avgörande

Jag tror att arbetet på EU-nivå kan vara mycket gynnsamt för svenska innovativa bolag som vill nå en större marknad. Men då gäller det också att ta vara på möjligheterna och att aktivt bidra i arbetet. Finansinspektionen deltar i över 140 europeiska och globala arbetsgrupper för att påverka regelverksarbetet men vi behöver även näringslivets erfarenheter och synpunkter.

Därför uppmanar jag nu alla aktörer att vara aktiva och bidra till konsultationer för att forma nya regelverk och policys i en riktning som skapar finansiell stabilitet och samtidigt ger våra konsumenter bättre och mer hållbara finansiella tjänster.

Next article