Start » Finans » Ledare: Enklare jämföra hållbara fonder
Hållbara investeringar

Ledare: Enklare jämföra hållbara fonder

Fredrik nordström
Fredrik nordström
Fredrik Nordström Vd Fondbolagens förening. Foto: Karl Gabor

Intresset för hållbara fonder har exploderat de senaste åren och i Sverige har vi kommit långt med regler om fonders hållbarhetsinformation. Det finns också bra hjälpmedel och mycket information för dem som vill göra ett aktivt och hållbart fondval.

Med början 10 mars i år införs nya EU-regler om hållbarhetsinformation för fonder. Förordningen ska ge fondsparare bättre och mer standardiserad information om bland annat hur fondbolagen integrerar hållbarhetsrisker och hur man i förvaltningen tar hänsyn till eventuella negativa konsekvenser för en hållbar utveckling. Förordningen syftar också till att förse spararna med information om hur miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas och om hållbara investeringar i fonder.

De nya reglerna är bra, även om vi sedan tidigare haft krav på hållbarhetsinformation för fonder i Sverige.

Transparensen ökar, det blir enklare att jämföra fonder, och att se i vilken utsträckning fonden tar hänsyn till hållbarhet.

Alla fonder ska titta på hållbarhetsrisker

För fonderna innebär det ett ökat ansvar och mer arbete. För det första att se, bedöma och värdera hållbarhetsrisker – hur kan till exempel klimatförändringar påverka fondens avkastning. Det andra är att titta på negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer – hur påverkar fondbolagens investeringar miljörelaterade och sociala faktorer.

Fonder kommer delas in i tre kategorier för att underlätta valet: mörkgrönt, ljusgrönt och övriga fonder.

Mörkgrönt för fonder som ”har hållbarhet som mål”, även kallade artikel 9-fonder. Ljusgrönt för fonder som ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper”, kallade artikel 8-fonder. Och slutligen övriga fonder, som även de måste ta hänsyn till hållbarhetsrisker.

Mycket återstår innan hela regelverket finns på plats och i år blir ett utvecklingsår. Till årsskiftet introduceras nästa steg, en klassificering eller ”taxonomi” som ska fastställa vad som är hållbart. Definitionerna är inte helt färdiga, utan diskussioner pågår fortfarande. I EU-länderna finns
det skillnader på hur man vill bedöma olika verksamheter.

Det viktiga är dock att se framåt. Följa och ta till sig de nya reglerna och se det positiva i att det blir lättare att jämföra fonder från hela EU, och välja fonder med den inriktning som man själv tycker är viktig.

Det vinner vi alla och inte minst miljön på. 

Nästa artikel