Skip to main content
Start » Finans » Cirkulär design för en hållbar framtid
Hållbara investeringar

Cirkulär design för en hållbar framtid

zenit design
I samarbete med: Zenit Design
Mathias Walter, designstrateg på Zenit Design Zenit Design. Foto: Zenit Design
zenit design
I samarbete med: Zenit Design
Mathias Walter, designstrateg på Zenit Design Zenit Design. Foto: Zenit Design

– Det har säkert inte undgått många att kraven på hållbarhet och miljö ökar från investerare och kunder. För att vara relevant måste man vara hållbar och tydliggöra det. Jag är lite orolig för att många svenska företag inte tar chansen att visa vägen genom hållbar design och affärsinnovation.

Mathias Walter är designstrateg på Zenit Design, som hjälper företag att förstå och införa hållbarhet och cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Här finns kunskap och erfarenhet av att designa produkter hållbart, från idé till färdig vara eller tjänst, och att utveckla de affärsmodeller och servicesystem som ingår.

Tänka resursorienterat

Hittills har fokus mest varit på CO2-utsläpp och återvinning. Man har ”stretchat” sina befintliga lösningar långt, nu är det dags att ta nästa steg och se över hela hållbarhetsgrunden.

Vi bör tänka mer i termer av resurser, och design kan spela en viktig roll i det arbetet.

En annan god anledning till att tänka mer resursorienterat är den kommande bristen på många strategiska råvaror såsom konfliktmineraler, 30 listade ämnen idag. Flera av dessa ingår i kritiska komponenter och är en förutsättning för många av framtidens viktiga teknologier.

Både EU och den svenska regeringen har identifierat cirkulär ekonomi som vägen framåt om vi ska kunna nå målen inom Agenda 2030, med just design och hållbar produktion som fokusområde nr 1.

Långsiktigt skapa förutsättningar för hållbarhet 

– Producentansvaret ökar, sannolikt med ökade krav på återtag av uttjänta produkter. Bra design skapar produkter som användare uppskattar och använder under lång tid. Bra design underlättar cirkularitet, att separera alla delar och återanvända material, och har en nyckelroll i alla led, till exempel för att reparera och återbruka, uppgradera eller tänka modulärt. Man får utmana sina leverantörer och andra viktiga stakeholders i värdekedjan att tänka nytt och innovativt, samarbeten är nyckeln framåt. Varje företag måste långsiktigt skapa villkor för hållbarhet och återvinning, och kanske även en andrahandsmarknad.

För att lyckas bör frågorna lyftas till strateginivå i företaget, med en ledning som prioriterar arbetet och är beredd att göra viktiga investeringar, ser till att öka kunskapen inom företaget och tar tillvara det interna engagemanget, menar Mathias Walter.

– Man måste vara beredd att växla affärsfokus från att sälja produkter till att sälja nyttan av produkterna, vilket kan kräva tjänster och digitalisering i affärsutbudet. Det kan vara smart att börja med pilotprojekt i mindre skala, testa olika idéer på olika marknader och hitta synergieffekter, och lösningar som går att skala upp på sikt.

Zenit Design gör den analys som behövs tillsammans med kunden, användare och andra intressenter. De identifierar de bästa möjligheterna och hjälper därefter till att utveckla erbjudanden och designlösningar hela vägen till realisering och slutprodukt.

Next article