Skip to main content
Start » Elektrisk Transport » Unika möjligheter att driva på klimatomställningen 
Sponsrad

Utsläppsfria transporter är en nödvändighet för att nå klimatmålen, och ett sätt att lyckas med detta är genom att elektrifiera. Genom att vara en leverantör inom energisystem, elektriska fordon och batteriteknik får man en fantastisk möjlighet att bidra till ett starkt energisystem och elektrifieringen av fordonsflottan och därmed vara en del av klimatomställningen.  

Behovet av kompetens är enormt när samhället ställer om till elektrifierade fordon.  

Detta är helt klart en framtidsbransch! – Kompetensutveckling och talangattraktion är något som alla våra partners har högt på agendan, speciellt nu när alla i branschen växlar upp och expanderar sitt arbete kring elektrifiering, säger Elin Svanström, verksamhetsledare på Electrification Hub.  

ElinSvanstrom

Elin Svanström

Verksamhetsledare, Electrification Hub

Foto: Electrification hub

Electrification Hub är en innovationsaccelerator som arbetar för att driva på elektrifieringen av tunga transporter i samhället. Tillsammans samlar den unik kompetens i globalt verksamma företag inom både energi och fordon, starka forskningsmiljöer, offentliga aktörer och nytänkande startups som bidrar till utvecklingen.  

Kompetensutveckling i samverkan mellan industri och utbildning 

Electrification Hub vill bidra till att accelerera elektrifieringen – och då skapas möjligheter i form av helt nya jobb och möjligheter att arbeta med skarpa kollegor i flera olika branscher.  

– Vi ser hur Northvolt bygger flera gigafabriker för batteritillverkning i Sverige, samtidigt öppnar de etablerade aktörerna upp för nya samarbeten och växlar upp arbetet för elektrifiering. Nya aktörer vill komma till Sverige där vi har goda förutsättningar för gröna investeringar med en stor andel förnybar el i vårt energisystem, säger Mikael Hjorth, verksamhetsledare på Electrification Hub.  

MikaelHjorth

Mikael Hjorth

Verksamhetsledare, Electrification Hub

Foto: Electrification Hub

Här finns en spännande möjlighet att utvecklas som en del av en miljö där man jobbar tätt ihop för att testa och implementera nya lösningar, utvecklar framtidens produkter i konkreta utvecklingsprojekt tvärs branscher och når ut internationellt med lösningar för en hållbar värld. Här finns möjligheter för nya företag och lösningar att utvecklas vidare och växa. Genom samarbetet skapas förutsättningar att komma ut på nya marknader och implementeras.  

Det skapar också stora möjligheter till jobb på globala företag men också företag som kanske inte finns idag. Sedan några år har MDU en masterutbildning i hållbara energisystem, en utbildning som gav Pontus Netzell jobb på ABB.  

– Jag har fått med mig fantastiska verktyg för problemlösning. Tack vare utbildningen har det inte heller varit några problem för mig att hitta jobb. Jobben har helt enkelt kommit till mig, säger Pontus Netzell.  

Next article