Skip to main content
Start » Elektrisk Transport » Svenska företag elektrifierar sina transporter
Sponsrad

Idag står transport- och industrisektorn för nära två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Elektrifiering har stor potential att minska dessa. Sveriges elförbrukning beräknas fördubblas till 2045, vilket gör elektrifieringen till den största omställningen i samhället sedan den industriella revolutionen. Det innebär att många företag tar hjälp av externa experter och samarbetspartners för att underlätta sin omställning till en fossilfri verksamhet. 

Svenska företag behöver ställa om till fossilfri energiförsörjning för att minska sin klimatpåverkan. Här är elektrifieringen den största möjliggöraren, säger Jesper Karpsen, vd för Vattenfall Network Solutions.  

Jesper Karpsen

Vice President
Vattenfall Network Solutions

Foto: Vattenfall

 Elektifiering innebär utbyggnad av infrastruktur för el och laddning 

Den enskilde industrin eller näringsidkaren ställs inför nya utmaningar när de ska elektrifiera. Utöver ett direkt investeringsbehov krävs nya kompetenser och i regel även operationella förändringar, då elektrifiering leder till nya användningsmönster och förvaltningsstrategier. De aktörer som redan ställt om anser att omställningen riskerar att konkurrera med deras kärnverksamhet, och letar därför efter samarbeten inom energisektorn. 

För att möjliggöra en smidig övergång från fossilt bränsle till el, erbjuder Vattenfall tjänsten Power-as-a-Service – en helhetslösning där en enskild aktör kan erhålla både el- och laddinfrastruktur som en tjänst.  

– Vattenfall designar, bygger, investerar, äger och driver den elektriska infrastrukturen för kunderna, vilket innebär att de istället kan fokusera sina resurser, kapital och tid i kärnverksamheten. Vi tar hand om deras elektrifiering och omställning till fossilfritt, säger Jesper Karpsen.  

Extern spetskompetens behövs 

Vattenfall har redan idag installerat 30 000 laddpunkter för att underlätta omställningen till elektrifiering för personbilar och lätta transportfordon, men samarbetar även med sina kunder kring olika elektrifieringslösningar till flera olika segment inom både tyngre transport- och industrisektorn.  

– Många företag vill göra aktiva hållbara val och elektrifiera, men det är en stor utmaning och innebär en omfattande omställning. Därför är det viktigt att inleda dialog med experter redan idag om vilka delar av sin verksamhet de kan elektrifiera. Vattenfall kan bistå med den spetskompetensen, säger Jesper Karpsen. 

Lyckat samarbete 

Idag är Vattenfall partner till Instabox. Logistikföretaget valde Vattenfall och deras helhetslösning ”Power-as-a-Service” till sina logistikterminaler i tre länder. Det startade i Nederländerna och övergick i ett fortsatt samarbete. Nu har man tecknat ett avtal som även innefattar Danmark och Sverige. Vattenfall står för installationen och investeringen av laddinfrastrukturen och säkerställer laddstationernas funktion under hela avtalstiden.

Next article