Start » Digital Workplace » Tiden för hierarki och 16 timmars dagar är förbi
Digital Workplace

Tiden för hierarki och 16 timmars dagar är förbi

Lisa Gunnarsson är Nordenchef på LinkedIn
Lisa Gunnarsson är Nordenchef på LinkedIn
Lisa Gunnarsson är Nordenchef på LinkedIn. Foto: Simon Hellsten

Nordenchefen Lisa Gunnarsson är den LinkedIn-krönta drottningen som förändrat techindustrin i Sverige och röjt mark med sina ledarskapsvisioner.

Tronen har hon intagit med mod, nyfikenhet och en stor portion sunt förnuft. Här sätter hon tonen för hur ledare kan skapa en stimulerande arbetsmiljö som tydligt tar ställning för diversitet och innovation på hög nivå.  

Året var 2014 när Lisa Gunnarssons ögon för LinkedIn öppnades. De sökte en chef för Norden och hon blev genast intresserad av LinkedIns vision och tioårs plan. Här fanns ett nytt tankesätt om att förändra världen genom att ge människor förutsättningar för att lättare finna arbete. Som Lisa själv säger:

– LinkedIn vill ge världens yrkesverksamma möjlighet att skapa kontakt med varandra så att de kan bli mer produktiva och framgångsrika, och på så sätt skapa ekonomiska möjligheter för alla medlemmar på den globala arbetsmarknaden. Det är en vision jag tror starkt på.

LinkedIns dragningskraft och potential  

I ett klimat där svenska företag finner det allt svårare att rekrytera är det allt fler som riktar sina blickar mot LinkedIn för att både hitta jobb och medarbetare. Många tittar på LinkedIn som en förebild i hur man fångar upp talang. Lisa Gunnarsson menar att de arbetar efter värderingar där slutanvändaren, medlemmen, alltid sätts främst.

LinkedInkulturen bygger på fem värdeord: transformation, integritet, samarbete, humor och resultat. Lisa säger:

– Egentligen är det väldigt enkelt och självklart – värderingar och en känsla av tillhörighet är otroligt viktigt. Att alla får känna ett sammanhang och att de blir hörda och omtyckta trots olikheter är det som i slutändan kommer att driva företags utveckling framåt.

Lapotop och kaffekopp
LinkedInkulturen bygger på fem värdeord: transformation, integritet, samarbete, humor och resultat. Foto: Unsplash

Behåll anställda och håll dem motiverade 

Att få talang att stanna kvar är inte alltid så enkelt.

– Det är viktigt att visa på ett modernt ledarskap som är syftesstyrt och som jobbar aktivt med att skapa engagemang både internt och externt. Tiden för hierarkier och arbetsdagar på 16 timmar är förbi. Istället handlar det om att kunna få med sig människor redan på tankestadiet – för vilket syfte jobbar vi?, säger Lisa.

– Framgången ligger i att dina medarbetare känner sig behövda, viktiga och att de utvecklas. Ett arbete är en långsiktig process där ledaren ska se till så att rollen förändras. Det ska vara en vinst i att stanna.

Nå ut genom bruset 

Vägen till en lyckad LinkedInprofil går via insikten om att du är att ditt eget varumärke.

– Se dig själv som en egenföretagare och tänk noga igenom vad du vill kommunicera. Du måste visa vem du är och vilka erfarenheter du har, säger Gunnarsson.

LinkedIn har också en roll i den nya kunskapsekonomin. För att hänga med måste du lära dig nya saker kontinuerligt – det går inte längre att vänta på att företaget ska investera i en fortbildningskurs.

– Den som vill hålla sig aktuell behöver fortsätta lära sig nytt av egen vilja. Träna därför din disciplin att kontinuerligt lära dig saker – och skapa nya rutiner. Dokumentera dina projekt och utnyttja möjligheterna du har på exempelvis LinkedIn för att lyfta fram dem och på alla sätt beskriva din kompetens. Det är din kunskap, användbarhet och andras referenser som gör dig anställningsbar. Så var därför generös med att rekommendera andra i ditt nätverk och dela med dig av din kunskap, det ger massor tillbaka.

team dator
Framgången ligger i att dina medarbetare känner sig behövda, viktiga och att de utvecklas. Foto: Unsplash

Framtidens utmaningar inom tech och andra branscher  

Det är ingen hemlighet att rekryterare har problem med att hitta den talang som de behöver.

– Nuförtiden kommer förmodligen inte dina bästa kandidater till dig utan du måste själv gå ut och söka upp dem, säger Lisa.

Som rekryterare måste du hitta kanalerna där dina kandidater spenderar tid, proaktivt visa på de karriärmöjligheter som finns på ditt företag och skapa en personlig upplevelse för varje kandidat som du kontaktar. Vid 2020 kommer gigekonomin att ha ökat kraftigt och det mesta pekar mot att färre och färre kommer att ha en stabil och långsiktig sysselsättning i framtiden.

– Jag tror att det handlar om att omdefiniera vad trygghet är. Om trygghet förr var en bred utbildning följt av en lång anställning på samma plats, så är framtidens trygghet att vara snabbrörlig genom att bygga ett starkt nätverk och fortsätta lära nytt hela livet. Utmaningen ligger i att skapa snabba och transparenta sätt för framtidens arbetstagare och arbetsgivare att mötas, säger Lisa.

Nästa artikel