Skip to main content
Start » Digital Workplace » Så ökar vi mångfalden i styrelser
Digital Workplace

Så ökar vi mångfalden i styrelser

Jessica Stark om styrelser och mångfald
Jessica Stark om styrelser och mångfald
Jessica Stark ser fram emot skiftet i ledningsrummet som kommer genomföras de kommande åren. Foto: Stefan Tell

Tänk er en framtid där alla styrelser är rustade för att möta framtida strategiska utmaningar och möjligheter.

Att varje styrelseledamot tillsätts utifrån den kompetens, egenskaper och erfarenheter som just hen kan bidra med i styrelsearbetet. Den framtiden måste snarast bli vår verklighet om vi ska uppnå ökad lönsamhet och stärka Sveriges konkurrenskraft.

”Där kompletterande kunskaper och perspektiv premieras”

Många ägare och valberedningar har idag en tendens att titta alltför snävt i sina egna nätverk. Styrelserekryteringar måste alltid utgå ifrån vem som kan tillföra mest värde till bolaget. Där kompletterande kunskaper och perspektiv premieras. Det är dags för ägare och valberedningar att börja leta bredare efter styrelsekompetens och våga agera mer okonventionellt.

En tid i förändring

Vi lever i en tid under ständig förändring, framförallt inom den allt snabbare digitala utvecklingen. Innan jag blev VD för StyrelseAkademien Stockholm var jag VD på startuphubben SUP46 (Start-Up People of Sweden), som jag också var med och grundade. Det innebär att jag under lång tid befunnit mig i meckat av digital transformation, globalisering och förändrade affärsspelregler.

”Startupföretag kan helt förändra spelreglerna för en bransch”

Riktigt disruptiva startupföretag kan helt förändra spelreglerna för en bransch. Att ljudbokstjänsten Storytel köpte upp det anrika förlaget Norstedt är ett tecken i tiden. Det är tydligt att behovet av olika, nya och kompletterande kompetenser i styrelsearbetet idag är en viktig överlevnadsfråga för svenska bolag.

Jessica Stark. Foto: Stefan Tell
Det är tydligt att behovet av olika, nya och kompletterande kompetenser i styrelsearbetet idag är en viktig överlevnadsfråga. Foto: Stefan Tell

Frågan som förändra ledningsrummet

Varje styrelse måste ställa sig frågan vilka kompetenser och erfarenheter som verkligen behövs för ett strategiskt framåtriktat styrelsearbete och på allvar rannsaka befintlig styrelsekonstellation. Då kommer vi få se styrelser med en helt ny mångfald sett utifrån både ålder, kön samt etnisk och kulturell bakgrund.

”Skulle utvecklas snabbare om man arbetade med externa styrelseledamöter.”

Utifrån min erfarenhet från entreprenörsvärlden är jag också övertygad om att fler små- och medelstora företag skulle utvecklas bättre och snabbare om man i större utsträckning arbetade med externa styrelseledamöter.

Nedslående siffror – nu ökar vi takten

Om vi övergår till att inrikta oss på den kvinnliga representationen i styrelser så är siffrorna fortsatt nedslående. I Almi Företagspartners senaste rapport ”Styrelsekartläggning mars 2018” uppgår andelen kvinnor på styrelseposter till 19 procent. På fyra år, från 2013-2018 har andelen kvinnor enbart ökat med två procent. Men det finns ingen brist på kvinnliga kandidater. Det ser vi bland annat i StyrelseAkademiens kandidatbanken. Av flera tusen registrerade medlemmar är cirka hälften kvinnor.

”Tillsammans har vi ett viktigt arbete framför oss”

Så ägare och valberedningar – tillsammans har vi ett viktigt arbete framför oss för att öka mångfalden i styrelser. Det kommer att generera ett ökat värde och lönsamhet, vilket driver både bolag och Sverige framåt.

Next article