Skip to main content
Start » Digital Workplace » Den stressade jakten på sekunder och minuter
Digital Workplace

Den stressade jakten på sekunder och minuter

stressad kvinna
stressad kvinna

– Våra återhämtningsmöjligheter har minskat, säger Anna Bennich Karlstedt leg. psykolog med inriktning på kognitiv beteendeterapi.

Vi lever i ett samhälle som premierar aktiviteter och effektivitet. Följden blir att flera drabbas av stress och utmattningssyndrom och kvinnor är överrepresenterade.

Jakten på livet

I vårt nutida samhälle har det blivit svårare att finna tid till återhämtning. Vi får färre raster, arbetsplatsen har effektiviserats, inte minst med med en mailbox som pockar på uppmärksamhet. Kraven har ökat på alla plan, även på sociala medier. Lyckad och framgångsrik, med rätt antal semestrar och leende barn – men baksidan visas aldrig.

Stressystemet står och puttrar med förhöjd puls och ytlig andning.

Stressystemet står och puttrar med förhöjd puls och ytlig andning. Tankar som: Jag ska bara, jag hinner, blir till en jakt mot klockan. Vi får problem med sömnen, magen, värk i rygg- och nacke och humöret svänger i takt med att minnet sviker oss. Tillslut blir vi sjuka, ibland utan att förstå vad det var som hände.

Första steget – stanna upp

– Stress riskerar att komma även från sådant som vi tycker om att göra, menar Anna Bennich Karlstedt.

Till exempel från ett jobb som vi älskar, eller en agenda full med saker som faktiskt är skoj. Ofta tänker vi att det inte drabbar mig, fortsätter Anna.

Göra en analys av problemet och aktivt rikta sin uppmärksamhet

Det är viktigt att vara uppmärksam på signalerna och sedan komma till insikt med vilka stressfaktorerna är i vårt liv. Helt enkelt göra en analys av problemet och aktivt rikta sin uppmärksamhet, inåt till kroppsliga signaler, och utåt till vårt beteende, till exempel att hysteriskt spara tid, även när vi inte behöver.

Gör förändringar

Börja göra! Det finns inga enkla lösningar annat än att börja jobba med tanken, kroppen, beteendet och känslorna. Se på hur du använder tid och om du lider av bråttomsjukan, där du springer till tunnelbanan fastän nästa tåg kommer om 4 minuter. Kanske du är den som ständigt vill vinna sekunder och minuter, här och där. Håll tanken vid att de 4 minuterna inte spelar så stor roll.

Vrid ned reglaget

Leg. Psykolog Anna Bennich Karlstedt menar att vi missar massor av chanser till återhämtning. Hon tycker att vi ska prova att försumma någonting – låt dammråttorna härja fritt och våga be om hjälp. Ta ett par ”rökpauser” varje dag, minus cigaretten, och gå ut i friska luften.

Ta några djupa andetag, gå långsamt, våga lägga bort telefonen ibland. Just då när ingenting särskilt händer så ger vi oss möjlighet att varva ned.

Next article