Start » Digital Workplace » Att må bra som chef i samband med förändringar
Digital Workplace

Att må bra som chef i samband med förändringar

Foto: Unsplash

Att vara ledare är inte alltid en dans på rosor. Det är viktigt att känna till sina egna begränsningar för att kunna hjälpa sina medarbetare i alla lägen.

För att må bra som ledare behöver du kunna hantera plötsliga kompetenskrav och förändringar i arbetet. Du kan använda tre strategier:

  1. Påverka det du kan. Lägg energi på det som du faktiskt kan påverka i den aktuella situationen. Det är ingen idé att slösa kraft på saker som du inte har något inflytande över.
  2. Undvik problemet om du kan. Om du inte har möjlighet att påverka kan du fundera över om du kan undvika svårigheterna.
  3. Ändra ditt förhållningssätt. Om du varken kan påverka eller undvika kan du praktisera den tredje strategin: att tänka annorlunda, att gilla läget eller att bara dumpa bekymret. Avsikten är att hitta ett förhållningssätt som gör att du mår bättre.

Att hantera förändringsstressen

En viktig framgångsfaktor för att stärka ditt välbefinnande är att öka medvetenheten kring hur du reagerar i stressande situationer som vid förändringar.

Stress är egentligen inte en fråga om de yttre påverkningarna i sig utan om hur du tolkar situationen. Om en situation kommer att upplevas stressande eller inte beror på din tolkning av händelsen och på vilka möjligheter du har att hantera den.

”Bli mer medveten om dina egna stressreaktioner”

Ett sätt att bemästra stressen är att bli mer medveten om dina egna stressreaktioner. Vanliga varningssignaler på stress kan vara: muskelspänningar, huvudvärk, ont i bröstet, gnisslar tänder, yrsel, återkommande förkylningar, svårt att sova, trötthet, känner sig nedslagen och orolig, svårt att koncentrera sig eller fatta beslut, kan inte koppla bort vissa tankar, är retlig, glömmer saker, klagar mycket.

Enkla knep till framgång

Du behöver känna igen och hantera dina egna stressreaktioner. Det är viktigt att du:

  • Får bukt med din egen stress eftersom den smittar av sig till andra.
  • Går till din egen chef. Om inte ledningen får veta att du till exempel saknar resurser kan den inte göra något åt problemen.
  • Hittar stressfaktorerna. För att kunna reducera stressen måste du veta vad som orsakar den. Typiska stressfaktorer kan vara förändringar, oförutsägbarhet, oklara krav och förväntningar, bristande kompetens, bristande inflytande, mängden arbetsuppgifter och orealistiska mål.
  • Går en kurs i stresshantering. Ju bättre du är på att förstå och hjälpa dig själv, desto lättare kan också hjälpa dina stressade medarbetare.
Nästa artikel