Start » Digital Workplace » AI revolutionerar framtidens utbildning
Digital Workplace

AI revolutionerar framtidens utbildning

Joel Hellermark kallas ofta för ung superentreprenör och är vd och grundare till Sana Labs. Foto: Sana Labs

Utbildningssektorn befinner sig mitt i ett spännande paradigmskifte med AI, artificiell intelligens, som främsta möjliggörare. Joel Hellermark, vd och grundare av Sana Labs, som skapat en AI-plattform för utbildning, betraktar framtidens individanpassade digitala utbildning som en möjliggörare för såväl individen som arbetsgivaren.

Visionen är tydlig

Hans vision är att plattformen ska användas av hundratals miljoner människor i hela världen och att Sana Labs ska bli en världsledande aktör inom individanpassad digital utbildning. 

– Jag är övertygad om att vi går mot ett samhälle där livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling betraktas som en självklarhet. Min målsättning är att göra utbildning tillgänglig och intressant för fler, vilket i sin tur gör det möjligt för fler att bli framgångsrika i sitt yrke eller sadla om till ett nytt yrke. Med individanpassad virtuell utbildning blir det också betydligt lättare att mäta organisationens kompetenskapital och utbildningsbehov, säger Joel Hellermark, som ofta kallas för ung superentreprenör och grundade Sana Labs 2016. 

AI kan låta som ett komplicerat och avlägset begrepp för gemene man, men faktum är att det redan idag är en del av de flesta människors vardag. När Spotify rekommenderar dig musik, eller när du får förslag på film av Netflix så möjliggörs det med hjälp av AI, teknik som kan förutse saker genom att analysera hur du använder dig av tjänsten.

Infrastrukturen finns på plats

När kompetensutvecklingen äger rum framför datorskärmar och varje individ följer sin egen utbildningsplan går man förstås miste om den dynamik, det erfarenhetsutbyte och den sociala kontakten som uppstår i ett klassrum. Joel Hellermark anser att traditionella kursupplägg fortfarande fyller en funktion när utbildningarna berör områden där diskussioner, grupparbeten och erfarenhetsutbyte fyller en viktig funktion. 

– I dagsläget har endast sextio procent av medarbetarna i organisationer tillgång till kompetensutveckling, säger Joel Hellermark och hänvisar till en global studie gjord av MIT. Hans vision är att ge fler tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling framöver. Tekniken och den grundläggande infrastrukturen finns på plats, nu handlar utmaningen om att få fler organisationer att implementera AI och ta steget in i framtidens kompetensutveckling. 

Effektivare och mer engagerad inlärning

Studier visar att engagemanget för utbildningen ökar och att inlärningstakten kan fördubblas när man använder sig av digitala individanpassade utbildningar. Potentialen är därmed stor. Joel Hellermark tror även att arbetsgivare i allt större utsträckning kommer att frångå traditionella kursupplägg där individen ska genomgå ett samlat utbildningsprogram eller en hel kurs. Det blir istället mer intressant att analysera exakt vilka färdigheter medarbetaren behöver komplettera eller tillgodogöra sig och enbart fokusera inlärningen på just den färdigheten. 

– Jag tror definitivt att det finns en framtid för de traditionella utbildningsföretagen. De är experter på att förmedla kunskap, men i framtiden kan de i större utsträckning behöva använda sig av digitala inlärningsplattformar. AI kan göra stor nytta i utbildningssektorn. Jag tror starkt på att identifiera och adressera kunskapskrav i organisationer och sen använda AI för att individanpassa kompetensutvecklingen så varje individ kan prestera på bästa sätt i sin yrkesroll, säger Joel Hellermark. 

Nästa artikel