Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Utan mjukvara, ingen digitalisering
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Utan mjukvara, ingen digitalisering

avatar

Richard Bunk

Ordförande Swedsoft

Framtiden stavas digitalisering, vilket bara är en omskrivning för mjukvara.

Hur ofta ringer du efter en taxi idag? Har du ens betalat en räkning på ett bankkontor eller över telefon? Hur många cd-skivor eller filmer på skiva har du köpt sista åren? Har du startat din telefon, tv eller kanske din bil någon dag för att upptäcka att helt nya funktioner tillkommit? Med den senaste tidens framsteg inom artificiell intelligens, AI, är mjukvarans betydelse på väg att accelerera ytterligare, och dess penetrering i samhället förutspås bli ännu djupare. Vi står inför ett paradigmskifte som troligtvis kommer att omdefiniera människans hela liv och position på planeten. Mjukvaran finns överallt omkring oss, och utan den fungerar få saker i samhället. Det är en ”osynlig” infrastruktur. Detta skapar stora möjligheter, men också utmaningar kring säkerhet och tillförlitlighet. Därför krävs stora satsningar på kompetensutveckling för alla.

Mjukvaran – Sveriges BNP

Visste du att mer än 30 procent av alla svenska företag utvecklar mjukvara?* Mjukvara utvecklas inom alla typer av industrier och företag. Forskning visar på att mer än en femtedel av tillverkningsföretagen och drygt hälften av de största företagen utvecklar egen mjukvara. Produkter från dessa företag genererar majoriteten av Sveriges intäkter, och deras fortsatta konkurrenskraft är helt beroende av mjukvara. Ska du ta med dig något från denna krönika är det:

Utan mjukvara är det bara livlösa prylar. Mjukvaran är digitalisering. Därför måste vi satsa på mjukvaruutveckling, -kompetens och -forskning för att säkra svensk konkurrenskraft.

Brist på kompetens försvårar

Vi måste säkra att Sverige kan hänga med i utvecklingen. Vi behöver satsningar på livslångt lärande, på forskning och på att hjälpa fler unga till ett framtidssäkrat arbete som möjliggör teknologiska framsteg i världen. Dessutom behöver vi attrahera den bästa kompetensen till Sverige, och låta den stanna. Utvisningar av personer med eftertraktad kompetens och långa processer för förlängning av arbetstillstånd är ett stort problem; för svenska företag, för akademin, för individerna, för svensk konkurrenskraft och svensk framtida välfärd.

Svenska regeringen efterfrågade nyligen kommentarer på sin forskningspolitik inför den kommande propositionen för forskning, innovation och högre utbildning. Som svar på detta gav vi i mjukvaruföreningen Swedsoft därför regeringen åtta förslag på följande tre huvudområden:

  • Kompetensutveckling för yrkesverksamma
  • Studentrekrytering och återväxt till högskoleutbildningen
  • Forskning och innovation i samverkan

Tillsammans kan vi nationellt arbeta för att stärka svensk konkurrenskraft och framtida välfärd med samverkan, forskning och innovation inom mjukvaruutveckling. Är ni med?

*Statistik från en undersökning 2017, gjord av Swedsoft och SCB


Next article