Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Dina digitala tillgångar – hur mycket är de värda?
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Dina digitala tillgångar – hur mycket är de värda?

Anne-Marie Eklund Löwinder.
Anne-Marie Eklund Löwinder.
Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef Internetstiftelsen. Foto: Pressrum.

Enligt studier från 2017 utgör de digitala värdena 85 procent av många företags totala tillgångar. Det finns alltså anledning att skydda sig från digitala intrång. Mest oroande är att man inte alltid förstått digitalisering och digitala tjänsters värde.

– Normalt är styrelse och företagsledning medvetna om risker, till exempel finansiella. Men när informationssäkerhet kommer på tal slår man ofta ifrån sig och säger ”det får IT-sidan ta hand om”. Man lever farligt om man inte förstår vikten av att skydda verksamheten mot hot, menar Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, som administrerar internetdomänerna .se och .nu.

Hot kan komma från olika håll: Kriminella element kan kapa din dator och kräva lösensumma för att låsa upp den. Främmande makt kan försöka komma över statshemligheter. Industrispionage.

Genom certifiering av informationssäkerhetsarbetet visar man kunder och leverantörer att man tar cybersäkerhet på allvar. 

ISO 27000 är ett ramverk för informationssäkerhet som formar kultur och attityder, och beskriver styrning, risk och efterlevnad av arbetet. Den årliga revisionen ger underlag till förbättringar.

Minimera risker

– Integrera säkerhetsarbetet i verksamheten. Det måste få kosta; stora värden står på spel. Viktigt är att företagsledningen definierar skyddsvärda tillgångar och fattar informerade beslut. Titta på risk, sannolikhet och konsekvenser. Var medveten, skyddet bör inte kosta mer än den potentiella förlusten, besluta var gränsen ska dras! Gör riskbedömning och förebygg!

– Se till att minimera risker och skador när – inte om – något händer. Få medarbetarna att förstå att informationssäkerhet inte är skiljt från övrig verksamhet! Svensk konkurrenskraft ökar om vi tillvaratar digitaliseringens fulla kraft genom bland annat kompetensförsörjning och -förstärkning, utbyggd digital infrastruktur och ökad informationssäkerhet.

De som drabbas vid hackerattack är kunder, leverantörer och aktieägare. Vid dataläckor drabbas ofta också enskilda individer.

Även småföretagare bör ha ett grundskydd. Kan du inte IT, köp tjänsten! Att förlora sina fakturaunderlag är inte roligt. Vad är du beroende av för att överleva? Se till att åtminstone ha säkerhetskopior skiljt från nätet, uppdatera alltid programvaror, ha säker behörighetskontroll och brandvägg.

– Gör det svårt att hacka sig in. Angripare söker där det är lättast att komma in – precis som vid vilket inbrott som helst.


Next article