Skip to main content
Start » Bioekonomi » Skogens produkter en förutsättning för ett fossilfritt Sverige
bioekonomi

Skogens produkter en förutsättning för ett fossilfritt Sverige

Foto: Shutterstock

Den svenska bioekonomin kombinerar klimatnytta och lönsamhet. Vår stora tillgång, förnybar bioråvara från skogen, gör att vi är en av världens ledande nationer inom biobaserad forskning och innovation. Det har skapat förutsättningar för en internationellt ledande svensk industri. I Sverige har vi en unik möjlighet att klara en omställning till ett fossilfritt samhälle genom att vi kan använda produkter från skogen i omställningen.  

Viveka Beckeman

VD Skogsindustrierna

Foto: Björn Leijon

Torgny Persson

Forsknings- och innovationsdirektör

Johan Olsson

Forskning skapar möjligheter 

Trävaror, massa och förpackningar är de produkter som idag utgör basen för svensk skogsindustri – en industri som bidrar med 145 miljarder kronor i export per år, vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges totala exportvärde. Men forskning och innovation visar att vi kan göra mycket mer! Av trä kan vi idag bygga 20-våningshus, framställa återvinningsbara förpackningar och textilier och få fram supertunna material som är flera hundra gånger starkare än stål. 

Ju mer vi brukar skogen desto mer växer den och ger större klimatnytta, om vi ersätter oljebaserade produkter med vår förnybara skogsråvara. Det är också så att ju mer vi förädlar vår svenska skogsråvara till produkter och tjänster som exporteras över världen, desto större avtryck gör skogen för svensk ekonomi och desto större blir bidraget till fossilfria lösningar runt om i världen.  

Skog som används ger klimatnytta 

Den svenska skogen växer. I takt med att skogen förnyas tar vi hand om hela trädet. De delar som inte kan bli kärnvirke blir till andra produkter. Av biströmmar skapar vi både produkter och bioenergi. Vi bygger i trä och flera av våra produkter kan cirkuleras många gånger innan de blir bioenergi och värme i hus och lokaler.  

Bioekonomin skapar samhällsnytta  

Den globala pandemin aktualiserade behovet av hygien- och skyddsprodukter. Livsmedelsförpackningar som minskar matsvinn och långlivade byggnader i trä skapar både samhälls- och klimatnytta. Det är med spänning vi ser på utvecklingen i norra delarna av landet där flera industrier nu expanderar. Här har det industriella träbyggandet stora möjligheter att möta ett växande behov av klimateffektiva bostäder och lokaler.  

Dialogen om den svenska skogen är aktiv. Den svenska bioekonomin, med skogen som bas, rymmer otroliga möjligheter som vi måste dra nytta av. Med forskning, innovation och stark samverkan mellan branscher ser vi stor potential för en fortsatt spännande utveckling i hela landet. Låt oss ha en konstruktiv dialog om den svenska skogens potential så att den kan bidra till så mycket klimatnytta som möjligt! 

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna 
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna 

Next article