Start » AWS » Ständig förändring är det nya normala
AWS

Ständig förändring är det nya normala

Manuel Bohnet, Head of Enterprise, Amazon Web Services Nordics & Baltics. Foto: AWS

Under 2020 handlade näringslivets utmaningar om ren överlevnad, genom att från dag till dag hantera problemen med påtvingat hemarbete, bräckliga leveranskedjor och snabbt föränderliga beteendemönster och förväntningar från kunder och medarbetare.

För vissa branscher har svårigheterna varit ännu större, och utmaningarna olika. Resebyråer, hotell och restauranger har snabbt behövt skala ner sin verksamhet eller byta spår och försöka hitta nya intäktskällor praktiskt taget över en natt, medan detaljhandeln pressats att snabbt ställa om för att möta det kraftigt ökande behovet av digital handel och hemleveranser.

Krisen påskyndar resan mot molnet

Krisen har också påskyndat digitaliseringen och resan mot molnet. För att få en tydligare bild av hur företagsvärlden reagerat och agerat anlitade vi på AWS analysföretaget Coleman Parkes som intervjuade 10 000 beslutsfattare i Europa. Rapporten, Reinventing Without a Roadmap ger insikter kring lärdomarna, och om hur beslutsfattarna förväntar sig att deras verksamheter ska bygga vidare på sina erfarenheter och fortsätta sin tillväxt efter pandemin.

När man läser rapporten framgår det tydligt att omsorgsfullt utarbetade långsiktiga planer kan ge en bekväm känsla av kontroll, men, i ärlighetens namn, sällan fungerat inom de många affärsområden som är oförutsägbara och skiftande. Det är som att intala sig själv att vi kan förutspå – och kontrollera – framtiden. Och att det inte går borde också vara en kraftfull lärdom av de senaste 18 månaderna.

Snabbrörliga kundattityder och sociala normer, ökade förväntningar kring hållbarhet, geopolitiska förvecklingar, och makroekonomisk osäkerhet är alla faktorer som sätter press på företag och verksamheter idag.  Det faktum att man behöver göra mer, göra det snabbare, men utan högre kostnader, skapar ett tryck som är större än summan av delarna. Det är därför den långsiktiga, detaljplanerade förändringen inte längre ligger i tiden. Det klokaste sättet att göra förändring har blivit att sätta ett ambitiöst slutmål, men sedan påbörja resan och låta den ta den väg som omständigheterna kräver. Det mest uppenbara vägvalet när du börjar en resa är långt ifrån alltid det snabbaste.

Det klokaste sättet att göra förändring har blivit att sätta ett ambitiöst slutmål, men sedan påbörja resan och låta den ta den väg som omständigheterna kräver.

Största hotet är avsaknad av förändring

Att klamra sig fast vid gamla och ”beprövade” sätt att arbeta när yttre omständigheter förändras, innebär att klyftan mellan det man erbjuder, och kundernas behov och förväntningar, växer. De företag som lever i det förflutna får också svårare att hitta, och behålla, medarbetare. För ärligt talat, vem vill ha en arbetsgivare som inte ger handlingsfrihet, mandat och ett syfte, om andra arbetsgivare gör det möjligt att växa och utvecklas?

Det som gör starkast intryck på mig i rapporten är hur beslutsfattarna inom digitalisering har förstått att det största hotet mot framgång inte är förändring, utan avsaknad av förändring. Lärdomen är att det är bättre att förändras på egna villkor än att låta marknaden, världsläget eller konkurrenter diktera förändringen.   

En kombination av kultur, ledarskap och teknologi har avgjort hur verksamheter klarat sig genom pandemin, och kundfokuserat, agilt beslutsfattande har övertrumfat långsamma, inåtblickande organisationer. Det handlar inte bara om att reagera i skarpt läge, utan att kontinuerligt vara lyhörda mot kunderna. Även i framtiden kommer det att vara nödvändigt för företag att fortsätta fokusera på omvandling, och aldrig låta status quo stå i vägen.

Nästa artikel