Skip to main content
Start » AWS » Hur Finnairs affärsverksamhet flög in i molnet
Sponsrad

Till och med för ett av världens äldsta verksamma flygbolag hindrade traditionen inte en komplex digital migrering till molnet.

Ny infrastruktur med minimala störningar

Det globala pandemiutbrottet ökade betydelsen för Finnair att sänka sina kostnader genom att flytta från sin befintliga teknikleverantör, med servrar i egna lokaler, till en molnbaserad tjänst.

För att få hjälp vände Finnair sig till Nordcloud – en AWS Advanced Technology Partner som är ledande i Europa inom implementering av molntjänster, applikationsutveckling, leverans av funktionstjänster och utbildning.

Nordclouds metod Managed Cloud Migration minskar den ekonomiska och operativa risken för kunder som vill migrera till molnet. Nordcloud kunde effektivisera Finnairs stora och komplexa migreringsprojekt och på så vis upprätta en ny smidig infrastrukturmiljö med minimala störningar för Finnairs verksamhet

Brådskande behov när resorna upphörde

Med cirka 400 servrar och 70 kritiska applikationer i två fysiska datacenter var Finnair-projektet komplicerat. Under COVID-19-pandemin behövde dock inte verksamhetskritiska applikationer fungera med full kapacitet. Men då nästan alla flygresor mer eller mindre upphörde var behovet att minska kostnaderna brådskande.

Normalt medför en flytt av det här slaget en mängd olika initiala kostnader, till exempel konsultavgifter och skapandet av en landingszon, som sedan följs av kostnaderna från själva migreringen. Dessutom har verksamheten under en tidsperiod dubbla kostnader – då man samtidigt behöver betala för driften av den befintliga infrastrukturen.

Tillsammans med AWS kunde dock Nordcloud erbjuda Finnair en tjänst som undviker den typen av utgifter. För att hjälpa Finnair att finansiera sin migrering användes AWS Migration Acceleration Program (MAP). Resultatet blev att Finnair kunde dra nytta av migreringen till molnet snabbare, utan förskottsbetalning och med minskad finansiell risk.

För Finnair var det avgörande med en kort projekttid, och genom att använda AWS Application Migration Service och AWS CloudEndure Migration Factory Solution flyttade företaget snabbt och utan avbrott sina Windows- och Linux-baserade applikationer till molnet.

Ökar förmågan att skapa innovation

På endast sju månader lyckades Finnair flytta hela sin infrastruktur och avsluta sina gamla avtal på utsatt tid, med minimala störningar och med uppnådda ekonomiska fördelar enligt plan. På kort sikt var fokus på att migrera Finnair snabbt och utan avbrott, men på längre sikt handlade det också om att framtidssäkra flygbolaget i en bransch som fortsätter präglas av intäktsbortfall och resebegränsningar.

Ett team med ett mål, det var projektets motto.

Nilay Mardikar

– Hela projektet leddes av ett projektteam på Nordcloud, men det fanns även deltagare från Finnair, IBM och AWS. Projektets framgång beror på det faktum att vi endast fokuserade på en KPI, vilket var att lämna deras datacenter på ett överenskommet datum i mars 2021, säger Nilay Mardikar som är Enterprise Manager på Nordcloud.

Finnair kan nu snabbt skala upp sina molnbaserade IT-system när resebegränsningarna släpper och efterfrågan på flygresor återvänder. Molnet har också genom nya processer, metoder och verktyg ökat organisationens förmåga att skapa innovation och leverera nya applikationer och tjänster i snabb takt.

Efter nästan hundra år av flygande har Finnair återupptäckt nyttan och nöjet med att flyga genom molnen.

Next article