Skip to main content
Start » AWS » En molnresa kan börja smått och avsluta stort
Sponsrad

Säkerhet och ett smidigare arbetsflöde ligger till grund för många företags molnresor. En så kallad ”cloud operating model” gör det lättare för bolag att utveckla, omvandla och gå från planering till innovation.

Från statiskt till dynamiskt

Övergången till en molnmiljö baserad på AWS är ett generationsskifte. Varje företags molnresa är unik och för att framgångsrikt planera och genomföra den är det viktigt att förstå det “statiska” tillståndet, det önskade “dynamiska” tillståndet och hur man hanterar denna övergång, menar Guy Sayar, som är field CTO på HashiCorp.

Guy Sayar

Field CTO på HashiCorp.

Foto: HashiCorp

Ett statiskt tillvägagångsätt för molnmigration innebär att man använder sig av en specifik uppsättning processer och verktyg för migrationsprojektet. Ett dynamiskt tillstånd är möjligheten för mjukvara och tjänster att växa med företaget, samt bli smidigare med att reagera på marknadsförändringar.

– En cloud operating model hjälper till att påskynda omvandlingen, ombalansera kompetens mellan människor och etablera mer effektiva IT-processer.

Lösningar som underlättar arbetsflödet

Ett av de viktigaste bidragen vi kan ge våra kunder är att ge dem en lösning som underlättar arbetsflödet. Arbetsuppgifterna kan effektiviseras och göras med den noggrannhet som krävs, menar Guy Sayar.

– Vi jobbar med kunder som har egen drift och olika lösningar i molnet. Utmaningarna är att anpassa olika verktyg, teknologier och processer så att de passar i de olika miljöerna. Jag brukar använda liknelsen mellan olika vägguttag i olika länder där HashiCorp är adaptern som gör att du kan koppla in ström överallt.

Hybrid cloud-miljö

HashiCorp har samarbetat med AWS i flera år och syftet var från början att hitta lösningar för olika behov till kunder som har egen drift och som vill börja använda AWS i en hybridmiljö.  HashiCorp jobbar globalt inom flera marknader och segment och partners är viktiga i deras strategi. Det kan till exempel vara inom distribution, implementation eller konsulttjänster. 

– Vi startade i Sverige 2019 och idag har vi ett team på 6-7 personer som arbetar över hela Norden. Oavsett hur stor kunden är som vi hjälper så är de lika viktiga för oss, säger Guy Sayar. 

Börja smått och avsluta stort

Företag som står på tröskeln till att applicera en molnlösning ska fokusera på att komma igång snabbt och ta en bit i taget, menar Guy Sayar. 

– Om du har ett litet företag så behöver du fokusera på kärnverksamheten. Då är det klokast att komma igång snabbt, utveckla en lätthanterlig lösning och snabbt få erfarenhet genom den. 

Ett företag kan också göra en så kallad lift-and-shift, där man i princip lyfter befintliga applikationer till molnet utan att bygga om dem. 

– Börja använd verktygen, öva på dem och utbilda din personal. Man kan anamma metoden som kallas “krypa, gå, springa”. Att helt enkelt gå stegvis i sin automatisering och flytt av infrastruktur, istället för att gå från 0 till 100 procent direkt. 

Fakta: HashiCorp

HashiCorp har en lång historik som partner till AWS. Tack vare engagemanget från open source-communityn kan många HashiCorp-produkter få omedelbart stöd för nya tjänster från AWS. HashiCorp är en aktiv medlem i AWS Partner Network (APN) och för närvarande en AWS Advanced Technology Partner. Dessutom har HashiCorp kompetens inom DevOps & Containers med både teknisk skicklighet och beprövad kundframgång. Organisationer av alla storlekar litar på HashiCorps verktyg för att tillhandahålla, säkra, köra och ansluta applikationer som körs i AWS.

Next article