Start » AWS » Så investerar och växer AWS i Sverige
AWS

Så investerar och växer AWS i Sverige

Manuel Bohnet, Head of Enterprise för AWS i Norden och Baltikum och Danielle Gorlick, Head of SMB för AWS i Norden och Baltikum. Foto: AWS

I år firar molntjänstleverantören Amazon Web Services 10 år i Sverige. Redan 2011 började bolaget bygga molninfrastruktur i landet. Tre år senare öppnades huvudkontoret i Stockholm och 2018 etablerade AWS sin första nordiska region, med datacenter på tre platser i Mälardalen.

AWS kunder i Sverige kan dra nytta av alla viktiga fördelar med molnet. Det handlar till exempel om att spara kostnader jämfört med traditionell IT-drift, samt att kunna fokusera mer på utveckling och innovation, eftersom de inte längre behöver hantera hårdvara eller konfigurera servrar. Det gör det också möjligt att på några minuter kunna sätta hundra- eller tusentals servrar världen över i drift, men samtidigt ha möjligheten att kunna skala ner snabbt och slippa betala för IT-resurser som inte används eller behövs.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra svenska kunder ett antal specifika fördelar. I Norden har vi bland de lägsta kostnaderna för molndrift i Europa, vi kan erbjuda supersnabba svarstider från våra datacenter i Mälardalen och vi ger kunderna möjligheten att lagra data lokalt inom landets gränser, vilket inte minst uppskattas av aktörer inom offentlig sektor och reglerade verksamheter. Med tiotusentals aktiva kunder i Norden och med ett starkt nätverk av AWS-partners har vi den största och mest dynamiska molncommunityn på marknaden. Det finns en reell nätverkseffekt när du använder AWS, säger Manuel Bohnet, Head of Enterprise för AWS i Norden och Baltikum.

Idag använder företag inom alla segment molnet

Bland AWS kunder finns idag många av Sveriges största och mest välkända varumärken, som Dafgårds, Ericsson, Scania, SKF och Volvo Group, men även nya snabbväxare som Bambora, Hemnet, Klarna och Mathem.

– Tanken att flytta till molnet föddes när vi besökte en AWS-konferens under 2019. Det kändes som ett väldigt stort steg och tvärtemot hur vår företagsstrategi fungerat i över 80 år, det vill säga att ha allting under eget tak oavsett om det är mekanisk verkstad, laboratorier eller datorhallar. Men vi fortsatte sätta oss in i molntjänster, och när vi stod inför valet att antingen köpa egna nya servrar eller flytta till molnet, tog vi beslutet att satsa på AWS moln. Det kommer att ge oss kostnadsbesparingar, men det gör också att vi kan lägga mindre tid på att rigga servrar och mer tid på utveckling. Det finns också en viktig säkerhetsaspekt. Om vår egen datahall skulle brinna ner, vad skulle hända då? Nu behöver vi inte oroa oss för det längre. Om vår egen datahall skulle brinna ner, vad skulle hända då? Nu behöver vi inte oroa oss för det längre, säger Fredrik Dafgård, operativ chef på Dafgårds.

Om vår egen datahall skulle brinna ner, vad skulle hända då? Nu behöver vi inte oroa oss för det längre.

Fredrik Dafgård.

Nästa generations snabbväxare

Ett nära samarbete med startup-sektorn innebär att AWS också har blivit förstavalet för de företag som har förutsättningar att bli nästa generations snabbväxare, inom områden som exempelvis Fintech, e-hälsovård och e-handel. Här hittar man till exempel kunder som Northmill Bank och Bambuser.

– Molnet är en förutsättning för att vi ska kunna hävda oss mot andra aktörer i branschen som ofta är mer resursstarka. Genom att använda AWS moln slipper vi själva lägga tid på infrastruktur. I stället kan vi satsa en majoritet av våra resurser på nyutveckling och innovation. Det ger oss möjligheten att ha ett väldigt starkt kundfokus och ha hög effektivitet i produktutvecklingen, säger Hikmet Ego, vd och medgrundare av Northmill Bank.

Köper mest förnybar energi i världen

Det dynamiska företagsklimatet, den digitala mognaden, traditionen inom innovation och den starka startup-sektorn är viktiga anledningar till varför AWS valt att etablera en region med datacenter i Sverige. En annan viktig aspekt var den stora tillgången på förnybar energi i landet. Hittills har detta bland annat resulterat i att man gått in som köpare av förnybar energi från fyra svenska vindkraftsprojekt, som kommer att leverera elkraft till AWS globala infrastruktur. Amazon är idag det företag som köper mest förnybar energi i såväl Europa som i världen och man är på god väg att uppnå målet att 100 procent av verksamheten ska drivas av förnybar energi redan 2025, fem år innan det ursprungliga målet 2030.

– Vi fortsätter att skala upp våra globala investeringar i förnybar energi som en del i vårt åtagande kring The Climate Pledge, och resan mot att bli 100 procent koldioxidneutrala som företag år 2040, tio år innan Paris-avtalet. Det är väldigt positivt att flera nordiska företag under året har anslutit sig till detta initiativ, och jag hoppas att många fler företag från Sverige och Norden kommer att göra det, säger Danielle Gorlick, Head of SMB för AWS i Norden och Baltikum.

Sammanfattningsvis ser framtiden mycket ljus ut för AWS kunder i Sverige, och den nordiska regionen, då allt fler företag och organisationer drar nytta av de fördelar molnet erbjuder.

Nästa artikel