Start » AWS » Optimerings- och licensutvärdering av molnstrategi kan generera stora besparingar
Sponsrad

Företag som ska, eller funderar på att lyfta sin IT-miljö till molnet, saknar ofta tid och resurser för att utföra en ordentlig analys av sin nuvarande situation. Detta kan bli kostsamt för framtiden och det är därför ett bra beslut att ta hjälp av en aktör som är specialiserad på att genomföra optimeringsanalyser, migreringar och som vet hur miljön bör moderniseras. Att fokusera rätt innan flytt till molnet sparar ofta både och tid och pengar längre fram.

Företag som står inför en flytt till AWS kan få stora fördelar genom att anlita extern expertis för att planera, utveckla, optimera och förnya sin IT-miljö. Tillsammans med en specialiserad samarbetspartner går det att hitta de bästa lösningarna för att fatta datadrivna och faktabaserade beslut som säkrar IT- infrastrukturen inför framtiden.

Optimerar investeringen

– Crayon är experter på att optimera sina kunders investeringar inom avancerade IT-lösningar. Vi är världsledande inom Software Asset Management (SAM) och är den enda AWS Windows- kompetenspartnern i Norden, säger Erik Svensson, Director of Services på Crayon.

Genom att utvärdera kundens nuvarande kostnader och jämför dem med framtida konsumtionsbehov i molnet, hjälper de sina kunder med att säkra den mest kostnadseffektiva licensstrategin för Microsoft-programvara inför en framtida AWS-migrering. Bolagets erfarna specialister hjälper till under hela förloppet och ser till att migreringen ligger i linje med kundens övergripande licens och molnstrategi. Crayon är en högt ansedd AWS partner, med över 150 certifieringar.

30-procentig besparingspotential

Bolaget utför idag ett stort antal s.k. OLA analyser (Optimization & Licensing Assessments). De mäter då kundens kapacitetsutnyttjande i den lokala serverparken för sen analysera vad kapacitetsbehovet kommer att kosta i AWS. Dessutom ingår optimering av licensbehovet.

Under en av analyserna visade det sig att 92 procent av kundens lokala maskiner hade ett genomsnittligt CPU-utnyttjande på 18 procent och att en stor andel av dessa servrar enbart användes 50 procent av tiden. Efter utfört uppdrag visade resultatet på en 30-procentig besparingspotential. Kostnaderna för lagring var dessutom lägre i AWS jämfört med andra molnalternativ.

– En OLA analys presenterar vanligen en minst 20 procent kostnadsbesparing och genom att i steg två fokusera på att modernisera molnmiljön går det att sänka kostnaderna ytterligare, avslutar Erik.

Crayon – utvärdera utvärderingsmiljöer

Efter slutförd OLA-analys kan företag fatta datadrivna beslut med stöd från certifierade experter. Experterna vet vad de ska leta efter och kan även ge en objektiv rekommendation baserat på resultatet.

Att utvärdera företags IT-miljöer och hjälpa dem att spara pengar är kärnan i Crayon verksamhet. Crayon är världsledande inom SAM-tjänster och har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att migrera till molnet och modernisera IT i molnmiljöer.

Nästa artikel