Start » AWS » Flytt till molnet ger möjligheter för ökad innovation och konkurrenskraft
Sponsrad

När företag ska förflytta sin verksamhet till molnet är det ofta förknippat med stora beslut och långa processer. Många står inför att göra sin egen molnresa och då finns det aspekter som är viktiga att fundera över. 

– För dem som inte har påbörjat resan är det viktigt att tänka efter varför och vad som är målet med att lägga saker i molnet.

  1. Är det högre tillgänglighet?
  2. Är syftet att spara pengar, vara mer flexibla och dynamiska
  3. Eller att kunna leverera sina tjänster snabbare?

Det är viktigt att göra sin läxa och bolla med någon som gjort resan tidigare, menar Marcus Tegnander, Cloud Solution Specialist på Eficode.

Vikten av en AWS-partner

Eficode har ett tätt samarbete med AWS och en av deras absolut viktigaste partners, där de hjälper företag att ta fram AWS-baserade utvecklingsplaner som utgår från kundernas nuvarande position. 

– Det innebär bland annat att utvärdera risker, upprätthålla bästa praxis och att skapa arkitekturer för system, säger Marcus Tegnander, Cloud Solution Specialist på Eficode.

Hur ditt företag kan optimera i molnet

Marcus Tegnander ser främst två sätt för företag att optimera i molnet:

1. En teknisk optimering som innebär att vi tittar på vilka tjänster som används och om det går att effektivisera dessa. Det kan vara så att det tillkommit nya tjänster eller så kan tjänster som tidigare inte varit tillgängliga när man gjort sin förflyttning till molnet nu finnas i den regionen. 

2. Ett annat sätt att optimera är ur en ekonomisk synvinkel där vi tittar på hur man får ut det mesta möjliga för det man betalar för. Det kan vara att titta på att man endast har resurser igång när man behöver använda dem och därigenom bara betalar för den tid man nyttjar dem. För statiska miljöer så finns det stora pengar att tjäna genom att titta över möjligheten att binda sig till ett visst pris under en längre period. 

Specialtjänster

Marcus Tegnander berättar att Eficode har ett antal tjänster som de anpassar efter kundens behov.
– En populär tjänst kallar vi för Well Architected Review, där vi tillsammans med kunden gör en genomlysning av deras miljö i molnet och tar fram en plan för hur förbättringar kan åtgärdas.

En annan är Cloud Assessment där vi tittar på vad som bör flyttas till molnet, hur det ska göras och i vilken ordning.

Ett tredje exempel är tjänsten Center of Excellence där vi hjälper kunden att driva molnfrågor inom organisationen.

Ökad innovationstakt

Eficode ser att de kunder som har nyttjat deras tjänster har ökat sin innovationstakt, vilket i sin tur lett till att de kan göra förflyttningen till molnet på ett snabbare och säkrare sätt än innan.

– Det har också gett en ökad förståelse för vad molnet är och vilka möjligheter som finns och hur det kan utnyttjas på bästa sätt, enligt Marcus Tegnander

Eficode och AWS

Eficode är ett ledande företag inom DevOps. Med snart 500 anställda och kontor i 8 länder i norra Europa, levererar de tjänster från användbarhetsundersökningar till Agil och DevOps Coaching till Cloud Consulting för mer än 1000 kunder. Förutom konsulttjänster bidrar de till kundens konkurrenskraft genom att bygga nya applikationer, lyfta existerande applikationer till molnet, modernisera arkitekturer och drifta både applikationer och utvecklingsmiljöer.
Eficode är AWS Advanced Consulting Partner, Well Architect Partner med mera.

Nästa artikel