Skip to main content
Start » AWS » Ett nordiskt powerhouse med fokus på hållbar digital transformation
Sponsrad

I juni 2021 stod det klart att IT-konsultbolagen Knowit och Cybercom går samman. Syftet bakom sammanslagningen är att bli ännu starkare i sitt erbjudande att stötta och guida organisationer i deras digitala transformationsresa.

Molnbaserade lösningar på̊ hållbar utveckling

Efterfrågan på digitalisering är långsiktigt stark inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Förändrat kundbeteende liksom snabb utveckling av ny teknik och innovationer ger möjlighet att utveckla smartare, datadrivna och mer hållbara lösningar.

– Digitalisering är en megatrend och molnbaserade lösningar, med gröna energidrivna datacenter, är möjliggörare för den. Det ligger i digitaliseringens och molnets natur att rationalisera och dimensionera utifrån behovet – ”pay as you go”. Allt blir mätbart och därmed lätt att följa upp. Det är en devis som vi själva lever efter även i vår egen organisation, säger Christer Olsson.

Christer Olsson

Ansvarig för Knowits cloud-erbjudande

Foto: Knowit

Varje organisation kräver en skräddarsydd strategi

Teknik är dock aldrig det ensamma svaret på utmaningar såsom ökad effektivitet och hållbarhet. Alla lösningar måste utgå från organisationens vision och de processer som stödjer den. Digitalisering handlar inte om format och molnet inte om lagringsplats, utan om nya flöden av information och sätt att verka på.

Varje organisation kräver en skräddarsydd strategi för att på bästa sätt kunna utnyttja molnet för sin verksamhet.

Christer Olsson

– Vår uppgift är att hjälpa organisationer att förstå hur molntjänster kommer att bidra till just deras tillväxtmål, med ett allt större fokus på hållbarhet. Vi kommer också se till att stötta i allt som behöver göras för en lyckad implementering och flytt till molnet, säger Christer Olsson

AWS ClearStart – en bra start för offentliga organisationer

Oron som är förknippad med offentliga molnplattformar ska tas på stort allvar och det finns viktiga frågor som vi måste ställa oss, lägger Tony Hendrell till.

  1. Hur kan säkerhet och efterlevnad övervakas i molnet och vilka konsekvenser kan det få för verksamheten om du inte har gjort rätt?
  2. Var finns våra uppgifter geografiskt och hur kan vi verifiera dem?
  3. Hur skyddar vi vår data – både fysiskt och logiskt?
  4. Vilken kontroll har jag över vad som händer i min lösning i molnet?

Tony Hendrell

Ansvarig för Knowit Cloud Partnership

Foto: Knowit

Det nyligen släppta AWS ClearStart- programmet, där Knowit är en av flera utsedda partners, syftar till att hjälpa svenska offentliga organisationer öka takten på sin digitalisering. AWS ClearStart bygger på beprövade grundprinciper och bästa praxis inom säkerhet för att säkerställa att organisationen följer de tekniska och juridiska kraven från den offentliga sektorn.

– Vi säkerställer att våra data är geografiskt belägna i Sverige och vi begränsar alla tjänster och resurser till att endast använda AWS infrastrukturregion i Sverige, säger Christer Olsson.

Knowits dedikerade AWS ClearStart-team arbetar mycket nära AWS egna team. Den redan färdiga miljön är redo att börja användas av kund, med stöttning av Knowits expertis.

– Vi förstår att det finns många frågor som behöver besvaras, inte bara tekniska utan också juridiska. Vårt jobb är att hjälpa till och ta fram svaren och att hjälpa våra kunder att ta resan till molnet från ritbordet till verkligheten, avslutar Christer Olsson.

Om Knowit och Cybercom

Sammanslagningen mellan Knowit och Cybercom har resulterat i en plattform för en fortsatt stark tillväxtresa där de både blir en heltäckande samarbetspartner och en attraktiv arbetsplats för medarbetare. De kan erbjuda en bred palett av specialistkompetens inom cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar som alla är viktiga pusselbitar för att klara samhällets hållbarhetslösningar.

Next article