Skip to main content
Start » Arbetsplats » Säkra videomöten med samarbete i fokus
Sponsrad

Är du trött på tråkiga videomöten med begränsade möjligheter till interaktivitet? Skellefteå-bolaget NUITEQ har med sin digitala mötestjänst Stage tagit samskapandet till en ny nivå. Och säkerheten är på plats. 

Pandemiårets digitala möteskultur har fungerat hyfsat för de flesta, men när det kommer till kommunikation och samarbeten har många tjänster trots allt lämnat en del att önska. 

Digitalt samskapande

Medan andra videotjänster fortsatt dominerar bland enklare möten och webinarier, riktar sig Stage mer mot kollaborativa möten, workshops och hybridmöten, där några deltagare befinner sig i ett konferensrum medan andra jobbar på distans. I praktiken kan man illustrera det med att whiteboarden rullats in i det digitala rummet.

Jonas Mårtensson är Senior Sales Executive på NUITEQ. Han menar att det handlar om att gå från passiv åskådare till aktiv medskapare.

– Istället för att dela en persons skärm har alla i mötet tillgång till presentationsverktyget och kan samarbeta, markera, använda post-its och dokument i presentationen. Sen sparas allting i molnet så att du snabbt kan jobba vidare på eget håll. Vill du komma in i presentationen igen är det bara att spara en länk. 

– Man slipper att skriva ”låt stå” varje gång man lämnar whiteboarden. Allt är helt moln- och webbaserat. 

Robust säkerhet

Eftersom bolaget redan har tiotusentals användare inom skolvärlden, är IT-säkerhet och dataskydd livsviktiga parametrar. NUITEQ:s Customer Success Manager Hugo Karlberg ser att även företagskunder i allt högre utsträckning börjat efterfråga en högre säkerhetsnivå än många andra mötestjänster kunnat erbjuda. 

– Vi är helt i fas med alla de viktiga regelverken för data och integritet som exempelvis GDPR. Stage använder krypteringsteknologi och det finns Bank-ID som inloggningsalternativ. Dessutom lagras all data i Sverige på gröna svenska servrar. 

NUITEQ grundades i Skellefteå 2007 och har sedan dess bland annat utvecklat digitala klassrumslösningar för skolor och universitet. Men redan innan pandemin sköljde in befann sig företaget i startgroparna för en ny mötestjänst för företag och organisationer

Vi drar lärdomar från vår bakgrund inom edtech. Vi vet hur man kan skapa samarbete på riktigt i en digital kontext.

Hugo Karlberg.
Next article