Skip to main content
Start » Arbetsplats » Flexibelt arbete – på riktigt
Framtidens arbetsplats

Flexibelt arbete – på riktigt

Foto: Tim Sobek

Pandemin har accelererat möjligheten till ett mer distribuerat arbetssätt, och många tror på en ny vardag med hybridlösningar. På Spotify har man i sitt Work From Anywhere-program gått längre än de flesta för att erbjuda flexibilitet. 

Det är fortfarande relativt folktomt på Spotifys nya Stockholmskontor ett stenkast från NK. Men skenet bedrar. Den svenska musikstreamingtjänsten har sedan grundandet 2006 växt till en global jätte med över 7 000 medarbetare, och tillväxttakten är fortsatt hög – 60 000 ansökningar resulterar i 150 nya anställda. Varje månad. 

Men att påtvinga pendling och kontorsarbete har med åren blivit allt med irrelevant.  Visionen om att alla skulle kunna jobba var som helst föddes redan innan corona, men pandemirestriktionerna blev den förlösande faktorn, menar Katarina Berg, global HR-chef på Spotify.   

I februari 2020 ställde vi om allt över en natt så att samtliga anställda fick jobba hemifrån.

Alexander Westerdahl

– Det fungerade förvånansvärt bra, och det gångna året har gett oss möjlighet att experimentera för att hitta en fungerande lösning för framtiden. 

Jobba hur du vill

Spotifys Work From Anywhere-program (WFA) sjösattes ett år senare, i mars 2021. Arkitekterna bakom programmet är Anna Lundström, HR-chef för affärsområdet Freemium och Alexander Westerdahl, HR-chef för R&D.

– Vi insåg att vi i stor utsträckning redan jobbade distribuerat, säger Anna Lundström. Men att göra det på riktigt kräver en hel del arbete, och vi har verkligen vänt på varenda sten för att få ihop det – tittat på allt från lokal arbetslagstiftning till kulturskillnader och kompensationsfrågor. 

Alexander Westerdahl ser det som att man har investerat i kultur för en oviss framtid. 

– Flexibilitet är nyckeln. Då krävs det att vi har ett förtroendebaserat ledarskap, samt verktyg för att motivera befintliga medarbetare samtidigt som vi attraherar nya.

Vi mäter resultat istället för arbetstimmar. 

Alexander Westerdahl

Medarbetarna väljer arbetssätt

WFA-programmet låter alla medarbetare initialt välja mellan två alternativ: Office Mix eller Home Mix, beroende på hur man trivs bäst med att jobba. Efter ett år utvärderas beslutet och individen kan välja på nytt. Anna Lundström poängterar att det inte är fråga om några kostnadsbesparingar. Även distansarbete kräver sina investeringar. Vidare får medarbetare behålla sin kompensation om de flyttar inom det land som de är anställda i.

För de som föredrar att arbeta hemifrån erbjuder vi arbetsverktyg och ergonomiska lösningar. Men om du ändå vill sitta med andra hjälper vi också till att hitta plats på coworking-kontor. 

Anna Lundström

Katarina Berg menar att en vanlig missuppfattning är att Spotify i och med det flexibla arbetssättet skulle passa på att stänga ner sina kontor i dyra storstadslägen.

– Istället för att lägga ner kontor har vi investerat i ombyggnad för att kunna jobba mer flexibelt. Det här handlar om att vi vill fortsätta vara en seriös och ansvarstagande arbetsgivare. Vi hjälper våra chefer att leda sina team i en 100 procent distribuerad arbetsmiljö, vilket ställer krav på olika typer av egenskaper vid olika tillfällen. Produktiviteten har ökat under pandemin, men på längre sikt måste vi se till att det också är rätt typ av produktivitet.

Så vad tycker medarbetarna om den nya friheten? Enligt Anna Lundström har programmet fått väldigt positiva reaktioner från personalen.

– Däremot fick vi över 1 500 frågor internt när vi lanserade programmet. Därför har vi samlat allting i en väldigt tydlig och utförlig Playbook. Man får ha respekt för att många går igenom en process när man ser över sina livsval kring hur man vill jobba och var man vill bo. Vi ska finnas där som stöd i den processen. 

3 tips för att skapa en kreativ arbetsplats

  1. Katarina: ”Våga vara ”people first”. Det är människorna som ska vara kreativa, och då behöver de rätt förutsättningar. Oavsett om det är bra eller dåliga tider måste människorna vara i centrum.” 
  2. Alexander: ”Skapa kultur genom att berätta historier, öppna upp samtalen och fira även de små delsegrarna.”.
  3. Anna: ”Utveckla ett ledarskap som är motsatsen till micro-management. Bygg istället på visioner och långsiktiga mål.”
Next article