Skip to main content
Start » Alternativa Investeringar » Vinnarstrategier för osäkra tider
Alternativa Investeringar

Vinnarstrategier för osäkra tider

Michaela Berglund, CEO & Partner Feminvest. Foto: Privat.

En oberäknelig börs fortsatt. Det finns fortfarande några nycklar du som investerare kan använda för att öppna upp till goda placeringar, där inte ens inflation inneburit en förlust sett till historien.

Frågan som investerare ska ställa sig när investerings-klimatet återigen förändrats drastiskt är om portföljens allokering är tillräckligt diversifierad. För i varje kris tenderar portföljen ha blivit för smal. Att sälja av allt för att lämna den upplevda risken bakom sig är som oftast inte rätt strategi, då det sker genom försäljning av tillgångar
i fel marknadsläge.

Hitta inflationsvinnare

Årets omvälvande marknadsklimat har inte välkomnats av någon, men det som blivit tydligt är hur ekonomins och inflationens grepp om världen resulterat i att flertalet alternativa tillgångar haft en stark prisuppgång under 2022. Fokusera därför på att hitta inflationsvinnare, där skogsmark och virkespriser haft en fin prisutveckling, där flertalet hedgefonder tjänar mer pengar och där vin, konst och samlarobjekt påvisats kunna vara en lukrativ placering och ett skydd mot just inflation.

Om vi ser till fastighets-marknaden så har den fått sig en törn med högre byggkostnader, högre energipriser och stigande räntor. Men om vi tittar tillbaka på vad som hände i tiden efter 2008 på den svenska fastighetsmarknaden, gick fastighetspriserna ner och bostadsmarknaden stannade upp, men för den som kunde hyra ut sin fastighet var efterfrågan större än någonsin. Att inflationen dessutom kommer erbjuda möjlighet till en högre hyressättning det kommande året kan vara gynnsamt, framförallt för de lågt belånade fastighetsägarna. De senaste tio åren har digitala plattformar etablerats och förenklat möjligheterna för privatpersoner att engagera sig i utlåning till både bolag och fastigheter, att låna ut sitt kapital i det rådande ränteläget talar för en högre avkastning kommande månader. Det är dock viktigt att se över förutsättningarna för respektive kreditmöjlighet.

Lägre värderingar är en möjlighet

För onoterade investeringar gäller det att ha koll på alternativen. Högt värderade bolag som tagit in investeringsrundor i tidigare tjurmarknad och närmar sig exit, kommer få högre krav om att ställa om till lönsamhet. Med det kommer en risk för fallande värderingar en period framåt. Lägre värderingar är en investerares möjlighet, tillgången på kapital och riskviljan för bolag i ett tidigare skede är fortsatt hög, det ser jag genom de investerare och entreprenörer jag träffar.

Att våga vara opportunistisk som investerare i turbulenta tider har lönat sig över tid, de som helt lämnat marknaden har gått bet.

Next article