Skip to main content
Start » Alternativa Investeringar » Private Equity är attraktivt när börsen är volatil
Sponsrad

När börsen svajar är private equity en given del av portföljen för många investerare. Coeli Private Equity AB ger en allokering mot den onoterade marknaden vilken har en relativt låg korrelation till börsens utveckling. Bolaget ger dessutom en intressant och diversifierad exponering mot onoterade och expansiva bolag i small- och mid cap-segmentet.

Coeli har sedan 2006 gjort private equity-investeringar tillgängliga för privatpersoner, ett långsiktigt arbete som lett till att man idag är en av de mest aktiva investerarna i segmentet.

–Vi erbjuder en attraktiv investeringsmöjlighet som traditionellt sett enbart är tillgänglig för finansiella institutioner och andra professionella investerare, säger Henrik Arfvidsson. Han är vd och ansvarig förvaltare på Coeli Private Equity AB, en börsnoterad aktör som investerar inom nordisk private equity.

Henrik Arfvidsson

Vd & ansvarig förvaltare, Coeli Private Equity AB

Foto: Coeli

Han har byggt upp en väldiversifierad portfölj och skapat en stabil avkastning där man i senaste årsrapporten visade en 30 procentig substansvärdeökning.

–Investerare som inkluderar private equity i sin portfölj ökar riskspridningen och minskar korrelationen till börsen, vilket kan kännas tryggt i osäkra tider. Vi har haft en fantastisk tillväxt med en substansvärdeökning om 120 procent inklusive årliga utdelning mellan 6–7 procent sedan vi noterade bolaget 2019, fortsätter Henrik Arfvidsson.

Coeli Private Equity AB vs OMX
Källa: Bloomberg & Coeli 2022-09-14

Attraktiv riskspridning

–En stor fördel med Coeli Private Equity AB är att bolaget erbjuder en bred portfölj av PE-fonder, vilket innebär en god diversifiering. Bolaget har investerat i omkring trettio PE-fonder och även ett antal direktinvesteringar. Det innebär i förlängningen en exponering mot drygt tvåhundra målbolag i flera olika branscher och segment samt i olika utvecklingscykler, säger Henrik Arfvidsson.

Bolaget fokuserar sina investeringar till nordiska PE-fonder, dels för att närheten till investeringarna är viktig, dels för att Norden under en längre tid byggt upp en väl fungerande private equity marknad som präglas av ordning och reda, transparens och en god potential för hög avkastning. Här finns många intressanta och fina bolag som ligger långt fram i utvecklingen inom både teknologi och hållbarhet.

–Trots den marknad som nu råder har vi även under året fortsatt att uppvisa en positiv substansvärdeökning. Det bevisar robustheten i portföljen vilket är attraktivt när andra tillgångsslag har det tuffare, säger Henrik Arfvidsson.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Next article