Skip to main content
Start » Alternativa Investeringar » Investera med hjärta & hjärna  
Alternativa Investeringar

Investera med hjärta & hjärna  

Foto: Barnebys

Att investera i värdeföremål blir allt populärare och kunskapsnivån hos investerarna allt högre. Området breddas också och där det tidigare mest handlade om konst och antikviteter är det nu allt från Mumin-muggar till veteranbilar som lockar.  

Vad blir värdefullt i framtiden och hur ska man som privatperson tänka? Går det att lära sig att bli framgångs-rik investerare? Pontus Silfverstolpe började från grunden på Bukowskis, fortsatte genom konsthandel och antikvitetshandlare till konstrådgivning och skribent inom området, till att idag –utan överdrift – kunna titulera sig expert. Han grundade och driver, tillsammans med kollegan Christopher Barnekow, sedan 2011 Barnebys, som är en söksajt för samlarföremål med mellan 3-4 miljoner besökare varje månad.  

–För den som vill börja investera i samlarföremål finns inga genvägar. Det handlar om att skaffa sig kunskap och erfarenhet genom att prova sig fram. Exempelvis genom auktionssajter, samlarforum och specialiserade publikationer. Både nationella och internationella, för det kan vara stor skillnad beroende på marknad, säger Pontus Silfverstolpe.  

Samtidigt trycker han hårt på att även hjärtat ska vara med i investeringarna. Att placera föremål i bankfack eller på lager är inget han förordar.  

Den dagliga avkastningen tycker jag ska bestå i att njuta av de föremål man investerat i.

Pontus Silfverstolpe

Det långsiktiga är att förhoppningsvis se föremålet öka i värde. Ett problem kan vara att man blir så fäst vid föremålet att det blir svårt att sälja det men det är ett väldigt positivt problem i så fall, säger Pontus. 

Långsiktig eller kortsiktig? 

Foto: Barnebys

Att investera i värdeföremål kan, till del, jämföras med aktier. Det finns stabila placeringar och det finns mer spekulativa. Samtidskonst har varit populärt de senaste decennierna och är en långsiktig men samtidigt spekulativ investering. Blir konstnären etablerad och känd eller avtar intresset för verken över tid? Mer ”säkra” investeringar de senaste åren har varit exempelvis armbandsur, designmöbler, och faktiskt även handväskor.  

Att investera i värdeföremål kan, till del, jämföras med aktier. Det finns stabila placeringar och det finns mer spekulativa. Samtidskonst har varit populärt de senaste decennierna och är en långsiktig men samtidigt spekulativ investering. Blir konstnären etablerad och känd eller avtar intresset för verken över tid? Mer ”säkra” investeringar de senaste åren har varit exempelvis armbandsur, designmöbler, och faktiskt även handväskor.  

–Generellt över tiden så har hög kvalitet, oavsett kategori, en stabilare värdetillväxt. Många av de kända varumärkena kontrollerar idag även andrahandsmarknaden på ett sätt som ska ge hög efterfrågan på deras produkter. Hållbarhetsaspekten blir också allt viktigare, varför man tittar mer på både material och kvalitet, säger Pontus.  

Pontus kommer åter tillbaka till att investeringarna ska ske även med hjärtat. Att hitta en röd tråd i sitt samlande genom att samla på en viss typ av föremål, en särskild designer, ett specifikt varumärke man tycker om gör att samlingen som helhet och därmed de enskilda föremålen ökar i värde. Att bli ”specialist” leder till bättre investeringar jämfört med att vara ”generalist”.  

Han konstaterar också att konst- och auktionsmarknaden historiskt har klarat sig bra även i ekonomiskt svåra tider. Något som kan vara intressant att konstatera i dagens volatila och osäkra situation. 

Next article