Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Tutus guidar myndigheter i hanteringen av känslig information
Sponsrad

Ökade cyberhot har resulterat i hårdare säkerhetskrav och striktare lagstiftning i Sverige och på EU-nivå. 

Den svenska cyber-säkerhetsexperten Tutus är specialiserade på högkvalitativa skräddarsydda nätverkskrypterings-lösningar åt verksamheter med mycket höga informationssäkerhetskrav. De har en viktig rådgivande roll som hjälper svenska myndigheter och organisationer att navigera i det komplexa cybersäkerhetslandskapet. Ett försämrat säkerhetsläge i Europa har lett till en tydlig ökning av cyberattacker från främst utländska statsunderstödda aktörer. Den snabba utbredda digitaliseringen bidrar dessutom till att göra Sverige alltmer sårbart. Betydligt fler verksamheter behöver nu vidta ökade åtgärder för att skydda sig från ett ökat hybridhot av spioneri, sabotage och terrorism, ofta i en gråzon mellan fred och krig.

Mikael Andersson
Sales & Marketing Manager, Tutus Data
Foto: Tutus Data

– Dessa aktörer är det dominerande hotet, som med alltmer tekniskt avancerade attacker vill stjäla, förstöra eller påverka känslig information som en del av en hybridkrigföring som ofta kombinerar IT-angrepp med otillbörlig insamling av information och påverkanskampanjer av olika slag, säger Mikael Andersson på Tutus, ett av få svenska cybersäkerhetsföretag som fokuserar på kryptografiska funktioner och säkra IT-system.

Konsultation och rådgivning i ett komplext säkerhetsläge

Tutus har i 30 år utvecklat avancerade krypteringsprodukter och säkerhetslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver absolut högsta nivå på säker kommunikation. Bolaget har en gedigen erfarenhet av säkerhetsskydd och att stödja verksamheter i Sverige och inom EU med konsultation och rådgivning kring säkerhetskänslig verksamhet, kritisk infrastruktur och samhällsviktiga funktioner.

Dagens försämrade säkerhetsläge karakteriseras av en allt mer komplex situation som ställer krav på att organisationer kontinuerligt kombinerar ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv i sina beslut. Ett externt högkvalificerat rådgivningsstöd behövs ofta redan i inledningsfasen. Tutus är specialiserade inom området och bistår med hög kompetens kring införandet av säkra miljöer som kräver högsta nivå av säkerhet.

Att skydda känslig information är numera en strategisk ledningsfråga.

Mikael Andersson

Navigera i det nya säkerhetslandskapet

– Behovet av kvalificerat rådgivnings-stöd ökar stadigt. Att skydda känslig information är numera en strategisk ledningsfråga och vi på Tutus ägnar alltmer tid åt rådgivning som hjälper våra kunder att navigera i det nya säkerhetslandskapet. Regelverk och lagkrav gör det komplicerat för många organisationer. Vi guidar dem igenom processen med rådgivning kopplat till gällande regelverk och stöd vid genomförande, avslutar Mikael Andersson.

Next article