Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Ledande svensk cybersäkerhetsexpert skyddar svenska myndigheter 
Sponsrad

En ökande mängd IT-attacker och ett känsligt världsläge ställer tuffa krav på organisationers cybersäkerhet och kryptering. Svenska myndigheter sitter på stora mängder känslig information som måste skyddas, men svensk kunskap och teknologi är också ledande på det här området.  

Antalet cyberattacker har ökat markant under året. Och antalet incidenter som drabbar svenska myndigheter och samhällsviktiga verksamheter är inget undantag, säger Mikael Andersson som är försäljningschef på Tutus Data, som är ett av de främsta innovativa företagen på området.  

Tutus hjälper flera svenska och EU-baserade verksamheter att skydda känslig information baserat på avancerade kryptografiska lösningar. Det handlar om att skydda både lagrad data och kommunikation. 

– Attackerna sker dygnet runt, årets alla dagar. Och det är både statssponsrade aktörer som ligger bakom men även kriminella nätverk som sysslar med attacker, säger Mikael Andersson.  

Mikael Andersson
Försäljningschef
Tutus Data

Den kritiska information som aktörerna vill komma åt kan vara sådant som kartbilder, information om fastigheter och detaljer om landets el- och vattenförsörjning.  

Innovationsdriven verksamhet 

Med tanke på det rådande världsläget finns idag en helt annan press på att snabbt och kostnadseffektivt skydda sina verksamheter än tidigare.

Tutus jobbar tätt med både näringsliv och myndigheter med höga säkerhetsbehov. Man levererar egenutvecklade produkter som uppfyller höga krav och processer innan dessa tas i bruk. All personal är dessutom säkerhetsklassade.  

– Vi har ett stort engagemang för säkerheten inom Sverige, och drivs av en innovationslust att alltid ligga i framkant. Vi är en ledande innovativ aktör inom området kryptografiska funktioner i Sverige och EU, säger Mikael Andersson. 

Vi har ett stort engagemang för säkerheten inom Sverige, och drivs av en innovationslust att alltid ligga i framkant. 

Mikael Andersson

Han poängterar också att Sverige generellt sett ligger långt framme på det här området.  

– Vi har en gedigen historia på området, med många framstående ingenjörer och matematiker, säger Mikael Andersson.

Om Tutus data

Tutus är ett av de främsta innovativa cybersäkerhetsföretagen som hjälper säkerhetskänsliga verksamheter att hantera och bearbeta information. Det har man gjort i över 30 år. Företagets avancerade kryptografiska lösningar finns bland annat hos organisationer som jobbar med kritisk infrastruktur eller andra samhällsviktiga funktioner.

Next article