Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Sverige behöver lönsamma företag för en hållbar omställning och fortsatt välfärd
Lönsamt Företagande

Sverige behöver lönsamma företag för en hållbar omställning och fortsatt välfärd

Våra drygt 500 000 företagare inom många olika branscher är en naturlig del av det svenska samhällets ekosystem. Samtidigt ökar konkurserna och det startas färre företag jämfört med tidigare år. Så hur kan våra företagare fortsätta verka i allt mer utmanande tider?

Ja, vad får så många att vara företagare trots långa arbetsdagar, tuff konkurrens, svårt att hitta rätt medarbetare och samtidigt brottas med krångliga regler och otrygga inkomster i en osäker omvärld?

Vad driver företagaren?

Den frågan har många svar men i våra möten med företagare märker vi att de flesta startat eget av andra orsaker än att “bara” bli rik. En del ser behov och utmaningar som de vill lösa genom att ta fram nya produkter och tjänster. Men viktigare: med sitt företagande vill många bidra till en positiv förändring i samhället. Inte minst i den omställning Sverige är inne i och för att bidra till att trygga en fortsatt välfärd.

Vår rapport Family business survey 2023 bekräftar den bilden. Deltagarna såg en tydlig koppling mellan det egna företagets framgång och att de tar ett större ansvar för våra gemensamma samhällsutmaningar. Även en undersökning vi gjorde i somras, där vi frågade svenska folket om företagande, stärker detta. En majoritet sa att företag är viktiga för välfärden och för att klara samhällets hållbara omställning.

My Lidén
Revisor & rådgivare
PwC

Foto: PwC

Andreas Stranne
Skatterådgivare
PwC

Foto: PwC

Detta behöver företagare

Men företagarna har också utmaningar som de behöver hjälp att lösa för att kunna fokusera på det de kan bäst: driva företag på ett lönsamt sätt.

Bland annat vill man att regelverk och myndighetskontakter blir betydligt enklare. Till exempel visar vår Skattebarometer att företag lägger allt mer av sin tid på skattehantering. Men man vill även ha bättre möjligheter att ta del av det sociala skyddsnätet. Utöver det finns, såklart, saker som företagen själva behöver göra.
Under pandemin myntades uttrycket “Håll i, håll ut, håll avstånd”. Med en liten twist funkar det även för dagens läge.
Håll i det som fungerar i företaget men våga samtidigt tänka nytt och ställa om för att behålla konkurrenskraften. Ha en relevant affärsmodell, gör risk- och konsekvensanalyser och scenarioplanera.

Håll ut i de bistra tiderna. Alla företag är unika men generellt är det viktigt att ha koll på kassaflöde, uppdatera likviditetsplanen men även se över kostnaderna.

Håll inte avstånd utan håll kontakt med kunder, leverantörer, banken och dela med dig i ditt nätverk. Du är inte ensam och det värsta du kan göra är att stoppa huvudet i sanden.

När vi skriver detta är höstbudgeten precis presenterad, där några delar möter företagens önskemål. Men det behövs mer för att få en långsiktig spelplan som adresserar de utmaningar som finns för att kunna driva uthålligt lönsamma och konkurrenskraftiga företag. För Sveriges drygt 500 000 modiga entreprenörer och företagare är avgörande för att välfärden och samhällets omställning inte ska sakta in. Låt oss tillsammans lösa den ekvationen.

Next article