Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Svenska Förbundet för Kvalitet – skapar arenor för kunskapstillskott
Sponsrad

Kunskap om Kvalitetsarbete går att läsa sig till. Men för att bli skicklig och lyckas är de praktiska erfarenheterna ovärderliga.

70 år ungt och i takt med tiden

SFK anordnar evenemang med teman som berör våra medlemmars vardagliga uppdrag. Det innebär att våra aktiviteter innehåller både traditionellt kvalitetsarbete med principer, metoder och verktyg samt nyare koncept inom till exempel digitalisering och hållbarhet. 

De större evenemang som SFK anordnar är konferenserna World Quality Day som vi arrangerat sedan 1990 och vår egen SFK Vårkonferens. När pandemin slog till startade vi Café Kvalité som är ett forum där vi varje månad anordnar kortare online-seminarier om aktuella teman. 

Vi driver också SFK Kvalitetsforum som innefattar 5 träffar över ca ett halvt år med max 12 personer som tar del av varandras erfarenheter. Lokalt arrangeras också studiebesök och kurser.

Internationell förankring

SFK är en del av European Organisation for Quality, EOQ, som är en paraplyorganisation för 24 länders systerorganisationer till SFK. Genom detta kan vi samverka och få tillgång till värdefulla kompetenser. Vi har också tät kontakt med ASQ, USA

Medlemsvärden hos SFK

Genom vårt nätverk får medlemmar möjligheter att dela med sig av egna erfarenheter och lära av andra. De kortare seminarierna är kostnadsfria och man får rabatter på avgiftsbelagda evenemang.

Utvecklingsidéer

EOQ utfärdar personcertifikat för olika kvalitetsroller. Våra medlemmar har visat intresse för konceptet, och diskussioner pågår. Kopplat till dessa certifikat kan behov av anpassade kurser behöva utvecklas.

Om Svenska Förbundet för Kvalitet

Har rötter från 1952 och består av regioner och sektioner. SFK:s mål är att vara det främsta nätverket för kompetensutveckling och inspiration kring kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling i Sverige. Vi strävar efter att skapa inspiration genom att samla och sprida kunskaper om tillämpat modernt kvalitetsarbete.

Next article