Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Sermi: Ny certifiering för fordonsverkstäder
Sponsrad

Sermi är en ny EU-standard för fordonsverkstäder som träder i kraft den 1 augusti i år. Den gäller verkstäder som vill fortsätta få tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad information kopplat till reparation och underhåll. Det är hög tid att sätta sig in i Sermi och bli certifierad – gör en intresseanmälan redan idag.

Från den 1 augusti 2023 behöver fordonsverkstäder vara Sermi-certifierade eller märkesauktoriserade för att få fortsatt åtkomst till säkerhetsrelaterad information från fordonstillverkarna. Även minst en anställd tekniker måste vara godkänd.

Thomas Engström
VD, Kontrollerad Bilverkstad
_______________________

Redo att granska & certifiera

För dagens bilar är stöld- och säkerhetsrelaterad information avgörande för att kunna göra korrekt reparation och underhåll. Thomas Engström, vd på Kontrollerad bilverkstad, KBV, välkomnar den nya standarden. KBV, liksom andra kontrollföretag, väntar på att få sin Swedac-ackreditering klar för att kunna börja granska och certifiera verkstäder.

– Hanteringen av säkerhetsrelaterad data behöver vara säker för att försvåra manipulation av moderna bilar, därför rekommenderar vi de som är berörda att sätta sig in i vad Sermi innebär. Vi står redo att börja processen att certifiera verkstäderna så fort vi får möjlighet.

Förbered redan nu

Fordonsverkstäder kan förbereda sig redan nu genom att begära utdrag från belastningsregistret för de tekniker som ska godkännas för Sermi.

– Detta kommer vi behöva när vi ska göra en vandelsprövning, vilket är ett av de moment vi granskar när vi kontrollerar firman inför en Sermi-certifiering, säger Thomas Engström.

OM KONTROLLERAD BILVERKSTAD

Kontrollerad Bilverkstad (KBV) är bilbranschens ursprungliga kontrollföretag med fokus på verkstadskvalitet och verkstadscoaching. Sedan 1995 har vi aktivt bidragit till att öka medvetenheten kring verkstadskvaliteten på svenska bilverkstäder, service- och skadeverkstäder, därigenom har vi också bidragit till att stärka tryggheten för konsumenten.

Next article